لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (28)
تالیف (40)
ترجمه (10)
تهران (49)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (50) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کشف المحجوب
نويسنده:علی‌بن‌عثمان هجویری ؛ مقدمه:محمود عابدی - سروش - 1234 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1392 - 2000 نسخه - 420000 ریال - 5 -202-376-964 انتخاب
2- منطق الطیر
شاعر:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:محمود عابدی ؛ مصحح:تقی پورنامداریان - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 614 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 350 نسخه - 290000 ریال - 1 -640-530-964-978 انتخاب
3- نفحات الانس من حضرات القدس
نويسنده:عبدالرحمن‌بن‌احمد جامی ؛ مصحح:محمود عابدی - اطلاعات - 1322 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1370 - 6000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
4- سخن عشق: جشن‌نامه دکتر حسن انوری
گردآورنده:علی‌اشرف صادقی ؛ گردآورنده:محمود عابدی - سخن - 698 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 650000 ریال - 4 -786-372-964-978 انتخاب
5- درویش گنج بخش: گزیده کشف المحجوب
گردآورنده:محمود عابدی - سخن - 520 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 16000 ریال - 6 -26-5983-964 انتخاب
6- تکمله نفحات الانس
نويسنده:رضی‌الدین‌عبدالغفور لاری ؛ مصحح:محمود عابدی - جام گل - 234 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 16000 ریال - 7 -5-93046-964 انتخاب
7- کلمات علیه غرا (شرح منظوم کلمات امیر مومنان علی علیه السلام)
نويسنده: مکتبی‌شیرازی ؛ مقدمه:محمود عابدی - مرکز نشر میراث مکتوب، میراث مکتوب - 200 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 6 -27-6781-964 انتخاب
8- درویش گنج‌بخش: گزیده کشف‌المحجوب
نويسنده:علی‌بن‌عثمان هجویری ؛ گردآورنده:محمود عابدی ؛ مصحح:والنتین‌آلکسی‌یویچ ژوکوفسکی - سخن - 520 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 2200 نسخه - 33000 ریال - 6 -26-5983-964 انتخاب
9- نفحات الانس من حضرات القدس
نويسنده:عبدالرحمن‌بن‌احمد جامی ؛ مصحح:محمود عابدی - سخن - 1344 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 2200 نسخه - 125000 ریال - 8 -241-372-964-978 انتخاب
10- کشف المحجوب
نويسنده:علی‌بن‌عثمان هجویری ؛ مقدمه:محمود عابدی - سروش - 1154 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1385 - 2000 نسخه - 75000 ریال - 9 -360-376-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5