لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (28)
تالیف (40)
ترجمه (10)
تهران (49)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (50) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درویش گنج‌بخش: گزیده کشف المحجوب
نويسنده:علی‌بن‌عثمان هجویری ؛ گردآورنده:محمود عابدی ؛ مصحح:والنتین‌آلکسی‌یویچ ژوکوفسکی - سخن - 520 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 2200 نسخه - 95000 ریال - 1 -336-372-964-978 انتخاب
2- تکمله نفحات الانس (شرح احوال و آثار جامی)
نويسنده:رضی‌الدین‌عبدالغفور لاری ؛ مصحح:محمود عابدی - موسسه پژوهشی میراث مکتوب - 250 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 170000 ریال - 4 -133-203-600-978 انتخاب
3- اثبات وجود خدا با روش علمی و فلسفی
نويسنده:سیدمحمدباقر صدر ؛ مترجم:محمود عابدی - روزبه،کتابخانه بزرگ اسلامی - 94 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1362 - 10000 نسخه - 100 ریال - انتخاب
4- منطق الطیر
شاعر:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:محمود عابدی ؛ مصحح:تقی پورنامداریان - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 622 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 94000 ریال - 1 -640-530-964-978 انتخاب
5- درویش گنج بخش: گزیده کشف المحجوب
گردآورنده:محمود عابدی - سخن - 520 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 16000 ریال - 6 -26-5983-964 انتخاب
6- فدک درتاریخ
نويسنده:سیدمحمدباقر صدر ؛ مترجم:محمود عابدی - روزبه،کتابخانه بزرگ اسلامی - 196 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - انتخاب
7- نفحات الانس من حضرات القدس
نويسنده:عبدالرحمن‌بن‌احمد جامی ؛ مصحح:محمود عابدی - سخن - 1352 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 1100 نسخه - 330000 ریال - 8 -241-372-964-978 انتخاب
8- کلمات علیه غرا (شرح منظوم کلمات امیر مومنان علی علیه السلام)
نويسنده: مکتبی‌شیرازی ؛ مقدمه:محمود عابدی - مرکز نشر میراث مکتوب، میراث مکتوب - 200 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 6 -27-6781-964 انتخاب
9- خردنامه خردنمای جان امروز ...
نويسنده:یوسف‌بن‌علی مستوفی ؛ مصحح:محمود عابدی - مرکز نشر فرهنگی رجاء - 207 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3300 نسخه - 600 ریال - انتخاب
10- تکمله نفحات الانس
نويسنده:رضی‌الدین‌عبدالغفور لاری ؛ مصحح:محمود عابدی - جام گل - 234 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 16000 ریال - 7 -5-93046-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5