لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (28)
تالیف (40)
ترجمه (10)
تهران (49)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (50) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کشف المحجوب
نويسنده:علی‌بن‌عثمان هجویری ؛ مقدمه:محمود عابدی - سروش - 11228 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1393 - 2000 نسخه - 480000 ریال - 5 -202-376-964 انتخاب
2- جستجوی درنهج البلاغه
نويسنده:محمدمهدی شمس‌الدین ؛ مترجم:محمود عابدی - بنیاد نهج‌البلاغه - 238 صفحه - چاپ 2 سال 1361 - 240 نسخه - انتخاب
3- منطق الطیر
شاعر:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:محمود عابدی ؛ مصحح:تقی پورنامداریان - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 618 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 165000 ریال - 1 -640-530-964-978 انتخاب
4- جستجوی درنهج البلاغه
نويسنده:محمدمهدی شمس‌الدین ؛ مترجم:محمود عابدی - بنیاد نهج‌البلاغه - 238 صفحه - چاپ 2 سال 1361 - 240 ریال - انتخاب
5- درویش گنج‌بخش: گزیده کشف‌المحجوب
گردآورنده:محمود عابدی - سخن - 516 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1393 - 3300 نسخه - 235000 ریال - 1 -336-372-964-978 انتخاب
6- کشف المحجوب
نويسنده:علی‌بن‌عثمان هجویری ؛ مقدمه:محمود عابدی - سروش - 1232 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1390 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 5 -202-376-964 انتخاب
7- کشف المحجوب
نويسنده:علی‌بن‌عثمان هجویری ؛ مقدمه:محمود عابدی - سروش - 1234 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1388 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 5 -202-376-964 انتخاب
8- کشف المحجوب
نويسنده:علی‌بن‌عثمان هجویری ؛ مقدمه:محمود عابدی - سروش - 1156 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 7500 ریال - 5 -202-376-964 انتخاب
9- نفحات الانس من حضرات القدس
نويسنده:عبدالرحمن‌بن‌احمد جامی ؛ مصحح:محمود عابدی - اطلاعات - 1322 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1370 - 6000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
10- کشف المحجوب
نويسنده:علی‌بن‌عثمان هجویری ؛ مقدمه:محمود عابدی - سروش - 1232 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1389 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 5 -202-376-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5