لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(92)
چاپ مجدد (93)
تالیف (77)
ترجمه (108)
تهران (185)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (28)

تعداد یافت شده (185) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دایره‌المعارف دانش بشر: نمایه
مترجم:عبدالحسین آذرنگ ؛ مترجم:سعید اربابی‌شیرانی ؛ مترجم:فرهاد افروز - فرهنگ نشر نو - دیویی: 030 - 204 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1383 - 18500 ریال - 5 -00-7443-964 انتخاب
2- تاریخ فلسفه: از من‌دوییران تا سارتر
نويسنده:فردریک‌چارلز کاپلستون ؛ مترجم:عبدالحسین آذرنگ ؛ مترجم:سیدمحمود یوسف‌ثانی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،سروش - دیویی: 109 - 568 صفحه - (در9جلد ) - جلد 9 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 35000 ریال - 6 -705-445-964 انتخاب
3- تاریخ تمدن: از کهن‌ترین روزگار تا سده ما
نويسنده:هنری‌استیون لوکاس ؛ مترجم:عبدالحسین آذرنگ - سخن - دیویی: 909 - 710 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1387 - 2 -046-372-964 انتخاب
4- تاریخچه جغرافیا در تمدن اسلامی
نويسنده:مقبول احمد ؛ نويسنده:فرانتس‌گوستاو تشنر ؛ مترجم:محمدحسن گنجی - بنیاد دائره‌المعارف اسلامی - دیویی: 910.9 - 102 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1368 - 450 ریال - انتخاب
5- دانش جغرافیایی مسلمان: تاریخچه آراء، مکاتب، آثار و نقشه‌های جغرافیایی در تمدن اسلامی
نويسنده:فرانتس‌گوستاو تشنر ؛ نويسنده:مقبول احمد ؛ مترجم:محمدحسن گنجی - کتاب مرجع - دیویی: 910.917671 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 12000 ریال - 5 -5-90173-600-978 انتخاب
6- حزب در ایران
نويسنده:پروین قدسی‌زاد ؛ نويسنده:بهروز طیرانی ؛ نويسنده:محمدحسین خسروپناه - کتاب مرجع - دیویی: 955.08240452 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 24000 ریال - 2 -35-5397-600-978 انتخاب
7- نخستین انقلاب جهانی جهان ۲۰ سال پس از محدودیتهای رشد گزارشی از باشگاه رم
نويسنده:الکساندر کینگ ؛ نويسنده:برتراند اشنایدر ؛ مترجم:شهین‌دخت خوارزمی - احیاء کتاب - دیویی: 330.9049 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 5300 ریال - انتخاب
8- تاریخ علم
نويسنده:ویلیام‌سسیل دامپی‌یر ؛ مترجم:عبدالحسین آذرنگ - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 509 - 736 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 20000 ریال - 4 -041-459-964 انتخاب
9- تاریخ پیدایش علم جدید
نويسنده:ریچارد وستفال ؛ مترجم:عبدالحسین آذرنگ ؛ مترجم:رضا رضایی - نشر نی - دیویی: 531.09032 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 380000 ریال - 5 -020-185-964-978 انتخاب
10- فلسفه و امید اجتماعی
نويسنده:ریچارد ررتی ؛ مترجم:عبدالحسین آذرنگ ؛ مترجم:نگار نادری - نشر نی - دیویی: 190 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 220000 ریال - 4 -779-312-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19