لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(91)
چاپ مجدد (91)
تالیف (75)
ترجمه (107)
تهران (182)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (28)

تعداد یافت شده (182) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی نشر کتاب
نويسنده:عبدالحسین آذرنگ - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 070.5 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 1500 نسخه - 45500 ریال - 6 -166-530-964-978 انتخاب
2- مبانی نشر کتاب
نويسنده:عبدالحسین آذرنگ - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 070.5 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1392 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 6 -166-530-964-978 انتخاب
3- پدیده جهانی شدن وضعیت بشری و تمدن اطلاعاتی
نويسنده:فرهنگ رجایی ؛ مترجم:عبدالحسین آذرنگ - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - دیویی: 303.4833 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 12500 ریال - 7 -163-416-964 انتخاب
4- نشر کتاب در کشاکش با مانع‌ها و چالش‌ها
نويسنده:عبدالحسین آذرنگ - موسسه خانه کتاب - دیویی: 070.5 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 0 -459-222-600-978 انتخاب
5- کتابفروشی: یادنمای بابک افشار
تهيه كننده:ایرج افشار ؛ تهيه كننده:عبدالحسین آذرنگ ؛ تهيه كننده:علی دهباشی - نشر شهاب‌ ثاقب - دیویی: 070.50955 - 706 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 4 -51-6976-964 انتخاب
6- تاریخ تمدن: از کهن‌ترین روزگار تا سده ما
نويسنده:هنری‌استیون لوکاس ؛ مترجم:عبدالحسین آذرنگ - سخن - دیویی: 909 - 704 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 1100 نسخه - 9 -046-372-964-978 انتخاب
7- تکنولوژی و بحران محیط زیست
نويسنده:عبدالحسین آذرنگ - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 363.7 - 208 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 7700 نسخه - 300 ریال - انتخاب
8- مبانی نشر کتاب
نويسنده:عبدالحسین آذرنگ - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 070.5 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 1 -616-459-964 انتخاب
9- مبانی نشر کتاب
نويسنده:عبدالحسین آذرنگ - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 070.5 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 6 -166-530-964-978 انتخاب
10- تاریخ فلسفه غرب
نويسنده:رجینالدجان هالینگ‌دیل ؛ مترجم:عبدالحسین آذرنگ - ققنوس - دیویی: 190 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 1650 نسخه - 22000 ریال - 0 -393-311-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19