لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (0)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانای کل (بررسی ده اثر از ده نویسنده معاصر ایران)
نويسنده:آمنه ظاهری‌عبدوند - آوای نور - دیویی: 8fa3.6209 - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 18000 ریال - 4 -47-5819-964 انتخاب
2- مرزهای جاودانگی (بررسی شخصیت اسفندیار و رویین‌تنان)
نويسنده:آمنه ظاهری‌عبدوند - آثار فکر - دیویی: 8fa1.21 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 130000 ریال - 5 -89-7492-600-978 انتخاب
3- اسفندیار و روئین‌تنی
نويسنده:آمنه ظاهری‌عبدوند - مهزیار - دیویی: 8fa1.21 - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3700 ریال - انتخاب
4- برگ سبزی از گلزار ادب
نويسنده:پروانه پایدار‌منفرد ؛ نويسنده:معصومه پورجعفرچلیکدانی ؛ نويسنده:بهاره جلایر - عرفان ستایش - دیویی: 8fa0.8 - 178 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 4 -3-91924-600-978 انتخاب
5- بازگشت
نويسنده:آمنه ظاهری‌عبدوند - آوای نور - دیویی: 8fa3.62 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 33000 ریال - 6 -79-5819-964-978 انتخاب
6- مجموعه داستانی عشق و مه و بار دیگر
نويسنده:آمنه ظاهری‌عبدوند - آوای نور - دیویی: 8fa3.62 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 7000 ریال - 8 -59-5819-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1