لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (12)
تالیف (9)
ترجمه (14)
تهران (21)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی
نويسنده:تیم دیلینی ؛ مترجم:بهرنگ صدیقی ؛ مترجم:وحید طلوعی - نشر نی - دیویی: 300.1 - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1394 - 1500 نسخه - 200000 ریال - 5 -983-312-964-978 انتخاب
2- روش ارزیابی متوازن منابع انسانی: رابطه بین افراد، راهبرد و عملکرد
نويسنده:برایان‌ای. بکر ؛ نويسنده:مارک‌ای هوسلید ؛ نويسنده:دیوید اولریچ - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 658.3 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 54000 ریال - 9 -162-379-964-978 انتخاب
3- بد مردن (یک شعر)
نويسنده:وحید طلوعی - صاحب اثر - دیویی: 8fa1 - 58 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 150 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
4- نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی
نويسنده:تیم دیلینی ؛ مترجم:بهرنگ صدیقی ؛ مترجم:وحید طلوعی - نشر نی - دیویی: 300.1 - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 1500 نسخه - 160000 ریال - 5 -983-312-964-978 انتخاب
5- جریر طبری
نويسنده:وحید طلوعی ؛ خطاط:حمید عجمی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 297.9949 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3100 نسخه - 32000 ریال - 6 -0265-08-964-978 انتخاب
6- نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی
نويسنده:تیم دیلینی ؛ مترجم:بهرنگ صدیقی ؛ مترجم:وحید طلوعی - نشر نی - دیویی: 300.1 - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 2000 نسخه - 180000 ریال - 5 -983-312-964-978 انتخاب
7- روش ارزیابی متوازن منابع انسانی: رابطه بین افراد، راهبرد و عملکرد
نويسنده:برایان‌ای. بکر ؛ نويسنده:مارک‌ای هوسلید ؛ نويسنده:دیوید اولریچ - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 658.3 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 9 -162-379-964-978 انتخاب
8- نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی
نويسنده:تیم دیلینی ؛ مترجم:بهرنگ صدیقی ؛ مترجم:وحید طلوعی - نشر نی - دیویی: 300.1 - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 500 نسخه - 5 -983-312-964-978 انتخاب
9- نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی
نويسنده:تیم دیلینی ؛ مترجم:بهرنگ صدیقی ؛ مترجم:وحید طلوعی - نشر نی - دیویی: 300.1 - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 1500 نسخه - 120000 ریال - 5 -983-312-964-978 انتخاب
10- نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی
نويسنده:تیم دیلینی ؛ مترجم:بهرنگ صدیقی ؛ مترجم:وحید طلوعی - نشر نی - دیویی: 300.1 - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1000 نسخه - 88000 ریال - 5 -983-312-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3