لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (12)
تالیف (9)
ترجمه (14)
تهران (21)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش ارزیابی متوازن منابع انسانی: رابطه بین افراد، راهبرد و عملکرد
نويسنده:برایان‌ای. بکر ؛ نويسنده:مارک‌ای هوسلید ؛ نويسنده:دیوید اولریچ - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 658.3 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 120000 ریال - 9 -162-379-964-978 انتخاب
2- آیین دانشجویان 1323 - 1324: نخستین نشریه دانشجویی دانشگاه تهران
به‌اهتمام:محمد توکلی‌طرقی ؛ ويراستار:محمدعلی کاتوزیان ؛ ويراستار:وحید طلوعی - پردیس دانش - دیویی: 059 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200000 ریال - 8 -126-300-600-978 انتخاب
3- نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی
نويسنده:تیم دیلینی ؛ مترجم:بهرنگ صدیقی ؛ مترجم:وحید طلوعی - نشر نی - دیویی: 300.1 - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 160000 ریال - 5 -983-312-964-978 انتخاب
4- نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی
نويسنده:تیم دیلینی ؛ مترجم:بهرنگ صدیقی ؛ مترجم:وحید طلوعی - نشر نی - دیویی: 300.1 - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 180000 ریال - 5 -983-312-964-978 انتخاب
5- نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی
نويسنده:تیم دیلینی ؛ مترجم:بهرنگ صدیقی ؛ مترجم:وحید طلوعی - نشر نی - دیویی: 300.1 - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1398 - 580000 ریال - 5 -983-312-964-978 انتخاب
6- جریر طبری
نويسنده:وحید طلوعی ؛ خطاط:حمید عجمی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 297.9949 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 32000 ریال - 6 -0265-08-964-978 انتخاب
7- نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی
نويسنده:تیم دیلینی ؛ مترجم:بهرنگ صدیقی ؛ مترجم:وحید طلوعی - نشر نی - دیویی: 300.1 - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 120000 ریال - 5 -983-312-964-978 انتخاب
8- نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی
نويسنده:تیم دیلینی ؛ مترجم:بهرنگ صدیقی ؛ مترجم:وحید طلوعی - نشر نی - دیویی: 300.1 - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1394 - 200000 ریال - 5 -983-312-964-978 انتخاب
9- درآمدی بر روش‌شناسی مطالعات فرهنگی (مجموعه مقالات)
نويسنده:حسین میرزایی ؛ نويسنده:وحید طلوعی - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - دیویی: 306 - 608 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 270000 ریال - 7 -25-6996-600-978 انتخاب
10- نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی
نويسنده:تیم دیلینی ؛ مترجم:بهرنگ صدیقی ؛ مترجم:وحید طلوعی - نشر نی - دیویی: 300.1 - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 88000 ریال - 5 -983-312-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3