لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (14)
تهران (8)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نجات محیط زیست (پلن B 4.0)
نويسنده:لسترآر. براون ؛ مترجم:حمید طراوتی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه فردوسی مشهد) - دیویی: 333.7 - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 95000 ریال - 3 -247-324-964-978 انتخاب
2- وضعیت جهان 1994
نويسنده:بت براون ؛ مترجم:حمید طراوتی - نشر ژرف - دیویی: 628 - 416 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1370 - 2500 ریال - انتخاب
3- چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن: "تخریب محیط زیست و بحران امنیت غذایی"
نويسنده:لستر بروان ؛ مترجم:حمید طراوتی - کارآفرین - دیویی: 338.19 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100000 ریال - 2 -7-91948-600-978 انتخاب
4- طرح امید (پلن B2) آینده محیط زیست
نويسنده:لسترراسل براون ؛ مترجم:حمید طراوتی - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 333.7 - 316 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 33000 ریال - 2 -160-324-964 انتخاب
5- برای چند نفر جا هست؟ ارزیابی مجدد ظرفیت نگهداشت جمعیتی کره‌زمین
نويسنده:لسترراسل براون ؛ نويسنده:هال کین ؛ مترجم:حمید طراوتی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - دیویی: 304.6 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 800 ریال - انتخاب
6- گذار بزرگ: گذر از سوخت‌های فسیلی به انرژی خورشیدی و بادی
نويسنده:لسترآر. براون ؛ مترجم:حمید طراوتی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - دیویی: 333.7940 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 95000 ریال - 2 -369-324-964-978 انتخاب
7- اقتصاد زیست‌محیطی (راه حل بحران محیط زیست)
نويسنده:لسترراسل براون ؛ مترجم:حمید طراوتی - نشر هوای ‌تازه - دیویی: 333.7 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 20000 ریال - 4 -73-7222-964 انتخاب
8- نگاهی به وضعیت جهان
نويسنده:لسترراسل براون ؛ مترجم:حمید طراوتی ؛ ويراستار:عبدالله کوثری - آروین - دیویی: 363 - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 10000 ریال - انتخاب
9- وضعیت جهان 1998
نويسنده:لسترراسل براون ؛ مترجم:حمید طراوتی ؛ ويراستار:عبدالله کوثری - جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - دیویی: 330 - 266 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 8500 ریال - 0 -77-6023-964 انتخاب
10- توسعه و جمعیت: اثرات رشد جمعیت در تخریب محیط زیست
نويسنده:لسترراسل براون ؛ مترجم:حمید طراوتی ؛ مترجم:فرزانه بهار - نشر هوای ‌تازه،نشر هستان - دیویی: 304.6 - 138 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 6500 ریال - 1 -04-7222-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2