لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (13)
تالیف (2)
ترجمه (15)
تهران (16)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرغان شاخسار طرب
نويسنده:کالین مک‌کالو ؛ مترجم:فرشته طاهری - درسا - دیویی: 823.914 - 792 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 11 سال 1385 - 2200 نسخه - 70000 ریال - 4 -27-6104-964 انتخاب
2- مرغان شاخسار طرب
نويسنده:کالین مک‌کالو ؛ مترجم:فرشته طاهری - درسا - دیویی: 823.914 - 792 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1382 - 5000 نسخه - 45000 ریال - 4 -27-6104-964 انتخاب
3- مرغان شاخسار طرب
نويسنده:کالین مک‌کالو ؛ مترجم:فرشته طاهری - ویس - دیویی: 823.914 - 791 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 2000 نسخه - 3400 ریال - انتخاب
4- آن‌گاه که خورشید می‌تابید
نويسنده:ژوزت عالیا ؛ مترجم:فرشته طاهری - فرزان روز - دیویی: 843.914 - 576 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 65000 ریال - 4 -077-321-964 انتخاب
5- مرغان شاخسار طرب
نويسنده:کالین مک‌کالو ؛ مترجم:فرشته طاهری - ویس - دیویی: 823.914 - 792 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1368 - 2000 نسخه - 4250 ریال - انتخاب
6- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
7- مرغان شاخسار طرب
نويسنده:کالین مک‌کالو ؛ مترجم:فرشته طاهری - درسا - دیویی: 823.914 - 794 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 12 سال 1387 - 2200 نسخه - 95000 ریال - 4 -27-6104-964 انتخاب
8- آن‌گاه که خورشید می‌تابید
نويسنده:ژوزت عالیا ؛ مترجم:فرشته طاهری - فرزان روز - دیویی: 843.914 - 580 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 4 -077-321-964 انتخاب
9- اصول ساخت و طراحی هنری بازی‌های رایانه‌ای (دوبعدی)
نويسنده:راحله فرهنگی ؛ نويسنده:مرتضی پورمحمدی ؛ نويسنده:فرشته طاهری - فتوح - دیویی: 794.81426 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 3 -5-93046-600-978 انتخاب
10- مرغان شاخسار طرب
نويسنده:کالین مک‌کالو ؛ مترجم:فرشته طاهری - ویس - دیویی: 823.914 - 791 صفحه - چاپ 3 سال 1369 - 30000 نسخه - 3400 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2