لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (13)
تالیف (2)
ترجمه (16)
تهران (17)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرغان شاخسار طرب
نويسنده:کالین مک‌کالو ؛ مترجم:فرشته طاهری - درسا - دیویی: 823.914 - 792 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 11 سال 1385 - 70000 ریال - 4 -27-6104-964 انتخاب
2- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
3- مرغان شاخسار طرب
نويسنده:کالین مک‌کالو ؛ مترجم:فرشته طاهری - ویس - دیویی: 823.914 - 792 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1368 - 4250 ریال - انتخاب
4- آن‌گاه که خورشید می‌تابید
نويسنده:ژوزت عالیا ؛ مترجم:فرشته طاهری - فرزان روز - دیویی: 843.914 - 580 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 75000 ریال - 4 -077-321-964 انتخاب
5- مرغان شاخسار طرب
نويسنده:کالین مک‌کالو ؛ مترجم:فرشته طاهری - درسا - دیویی: 823.914 - 796 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1377 - 25000 ریال - 4 -27-6104-964 انتخاب
6- آن‌گاه که خورشید می‌تابید
نويسنده:ژوزت عالیا ؛ مترجم:فرشته طاهری - فرزان روز - دیویی: 843.914 - 570 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1391 - 150000 ریال - 4 -077-321-964 انتخاب
7- مرغان شاخسار طرب
نويسنده:کالین مک‌کالو ؛ مترجم:فرشته طاهری - درسا - دیویی: 823.914 - 794 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 12 سال 1387 - 95000 ریال - 4 -27-6104-964 انتخاب
8- مرغان شاخسار طرب
نويسنده:کالین مک‌کالو ؛ مترجم:فرشته طاهری - ویس - دیویی: 823.914 - 791 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 3400 ریال - انتخاب
9- مرغان شاخسار طرب
نويسنده:کالین مک‌کالو ؛ مترجم:فرشته طاهری - درسا - دیویی: 823.914 - 768 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 13 سال 1395 - 520000 ریال - 3 -27-6104-964-978 انتخاب
10- مرغان شاخسار طرب
نويسنده:کالین مک‌کالو ؛ مترجم:فرشته طاهری - درسا - دیویی: 823.914 - 792 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1382 - 45000 ریال - 4 -27-6104-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2