لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(71)
چاپ مجدد (94)
تالیف (98)
ترجمه (67)
تهران (163)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (101)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (165) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پیروزی بر شب
نويسنده: کریستان ؛ مترجم:سیروس طاهباز ؛ نقاش:ادوارداوژن‌لوئیس مورتمان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،لک‌لک - دیویی: 843 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 11000 ریال - 9 -01-8512-964 انتخاب
2- فیدل کاسترو ومذهب
مترجم:حسن پستا ؛ مترجم:سیروس طاهباز - همبستگی - دیویی: 972.910640924 - 380 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 1300 ریال - انتخاب
3- برگزیده شعرهای نیمایوشیج
تدوين:سیروس طاهباز ؛ زيرنظر: شورای‌شعرکانون - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa1.62 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 19000 ریال - 5 -351-432-964-978 انتخاب
4- دانه نی
نويسنده:بهرام خایف ؛ ويراستار:سیروس طاهباز - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - (در1جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 700 ریال - انتخاب
5- گنجشک خانه کاغذی
نويسنده:فاطمه بدرطالعی ؛ ويراستار:سیروس طاهباز - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 1100 ریال - 0 انتخاب
6- بوف کور: درباره‌ی زندگی و هنر صادق هدایت
نويسنده:سیروس طاهباز - زریاب - دیویی: 8fa3.62 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 9000 ریال - انتخاب
7- پیروزی بر شب
نويسنده: کریستان ؛ مترجم:سیروس طاهباز ؛ تصويرگر:ادوارداوژن‌لوئیس مورتمان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 843 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 62000 ریال - 7 -0347-01-600-978 انتخاب
8- یادگار دوست
نويسنده:پاتریشیا پولاکو ؛ مترجم:سیروس طاهباز - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 813 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 10000 ریال - 9 -410-435-964 انتخاب
9- راسته کنسروسازان
نويسنده:جان‌ارنست استاین‌بک ؛ مترجم:سیروس طاهباز ؛ ويراستار: دفتر انتشارات نگاه - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 813.54 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 185000 ریال - 4 -349-376-600-978 انتخاب
10- باغ همیشه بهار
نويسنده:سیروس طاهباز ؛ تصويرگر:پرویز محلاتی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 746.7955 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 21000 ریال - 9 -0327-01-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17