لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(71)
چاپ مجدد (93)
تالیف (98)
ترجمه (66)
تهران (162)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (101)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (164) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برگزیده شعرهای نیمایوشیج
تدوين:سیروس طاهباز ؛ زيرنظر: شورای‌شعرکانون - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa1.62 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 5000 نسخه - 7500 ریال - 5 -351-432-964-978 انتخاب
2- مروارید و تاتوی قرمز
نويسنده:جان‌ارنست استاین‌بک ؛ مترجم:سیروس طاهباز - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 813 - 195 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 3300 نسخه - 900 ریال - انتخاب
3- کی از کی می‌ترسد؟
نويسنده:اولف لوفگرن ؛ مترجم:سیروس طاهباز ؛ ويراستار:حمید گروگان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 823 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 5000 نسخه - 60000 ریال - 1 -627-432-964-978 انتخاب
4- هدیه‌ای برای بچه‌های کنار شط
نويسنده:سیروس طاهباز ؛ ويراستار:حمید گروگان ؛ تصويرگر:مهدی فدوی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 5000 نسخه - 14000 ریال - 1 -643-432-964-978 انتخاب
5- شاعروآفتاب
نويسنده:سیروس طاهباز - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa1.62 - 24 صفحه - بیاضی - چاپ 6 سال 1363 - 10000 نسخه - 70 ریال - انتخاب
6- نامه‌های نیمایوشیج
گردآورنده:سیروس طاهباز ؛ مترجم:شراگیم یوشیج - نشر آبی - دیویی: 8fa6.62 - 232 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 5500 نسخه - 360 ریال - انتخاب
7- برایم قصه بخوان: قصه‌هایی از آسیا و اقیانوسیه
مترجم:سیروس طاهباز - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 808.83 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 20000 نسخه - 1900 ریال - 3 -026-432-964 انتخاب
8- هدیه‌ای برای بچه‌های کنار شط
نويسنده:سیروس طاهباز ؛ نقاش:مهدی فدوی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 30000 نسخه - 1500 ریال - 1 -643-432-964 انتخاب
9- دره بزرگ
نويسنده:جان‌ارنست استاین‌بک ؛ مترجم:سیروس طاهباز ؛ ويراستار:ط. ابوالقاسمی - کبوتر - دیویی: 813.54 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 700 نسخه - 200000 ریال - 3 -7-96782-600-978 انتخاب
10- حکایت مرد و دریا: بر اساس داستانی از مثنوی معنوی
نويسنده:مرتضی اسماعیلی‌سهی ؛ بازنويسي:سیروس طاهباز - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1385 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 0 -150-391-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17