لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (3)
تالیف (4)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زمین‌شناسی نفت
نويسنده:علی صیرفیان - ذره‌بین - دیویی: 553.28 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 1500 نسخه - 8500 ریال - 4 -04-6136-964 انتخاب
2- زمین‌شناسی نفت
نويسنده:علی صیرفیان ؛ ويراستار:ملک احمدی ؛ ويراستار:سوسن رنجکش - ذره - دیویی: 550 - 307 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 1500 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
3- اصول مقدماتی چاه‌پیمائی برای زمین‌شناسان
نويسنده:جورج اسکوئیت ؛ نويسنده:چارلز گیبسون ؛ مترجم:علی صیرفیان - دانشگاه اصفهان - دیویی: 622.18282 - 358 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 1000 نسخه - 12000 ریال - 2 -97-6478-964 انتخاب
4- زمین‌شناسی نفت
نويسنده:علی صیرفیان - سمر - دیویی: 553.28 - 374 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 964-6508-57-X انتخاب
5- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
6- اصول مقدماتی چاه‌پیمائی برای زمین‌شناسان
نويسنده:جورج اسکوئیت ؛ نويسنده:چارلز گیبسون ؛ مترجم:علی صیرفیان - دانشگاه اصفهان - دیویی: 622.18282 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 1000 نسخه - 42000 ریال - 8 -97-6478-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1