لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(150)
چاپ مجدد (155)
تالیف (26)
ترجمه (279)
تهران (291)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (24)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (305) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یک روز پس از شادی
نويسنده:رنه بازن ؛ مترجم:قاسم صنعوی - نشر گل‌ آذین - دیویی: 843.8 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 8 -33-7703-964-978 انتخاب
2- تاریخ روابط بین‌الملل در قرون جدید: از لوئی 14 تا 1789
نويسنده:گاستون زله ؛ مترجم:قاسم صنعوی - آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی - دیویی: 327 - 538 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 2000 نسخه - 0 انتخاب
3- ماجراهای گرگ شرور: گزیده‌ای از قصه‌های عامیانه‌ی مردم جهان
نويسنده:ژان موزی ؛ مترجم:قاسم صنعوی - نشر گل‌ آذین - دیویی: 843 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2000 نسخه - 9000 ریال - 5 -01-7703-964 انتخاب
4- چشمهای آبی: داستانهای کوتاه آمریکای لاتین
مترجم:قاسم صنعوی - قطره - دیویی: 863 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1370 - 3300 نسخه - 19500 ریال - انتخاب
5- شاعران بزرگ امریکای لاتین (آستوریاس، آندراده، باندئیرا، بایه‌خو، بورخس، پاث، داریو، نرودا، ...)
مترجم:قاسم صنعوی - نشر علم - دیویی: 861.4 - 378 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 1650 نسخه - 34500 ریال - 4 -268-405-964 انتخاب
6- رو به آسمان در شب (داستان‌های کوتاه از آمریکای لاتین): آرژانتین، اکوادور، اوروگوئه، برزیل، بولیوی، پاراگوئه، پاناما
مترجم:قاسم صنعوی - گل‌آذین - دیویی: 863.0108 - 348 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 2 -11-7703-964 انتخاب
7- جنس دوم: حقایق و اسطوره‌ها
نويسنده:سیمون‌دو بووار ؛ مترجم:قاسم صنعوی - توس - دیویی: 305.42 - 448 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1395 - 2000 نسخه - 5 -560-315-964-978 انتخاب
8- رزا
نويسنده:کنوت هامسون ؛ مترجم:قاسم صنعوی - گل آذین - دیویی: 839.82372 - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 1 -58-7703-964-978 انتخاب
9- شام زیر درختان بلوط و داستان‌های دیگر از نویسندگان فرانسه
مترجم:قاسم صنعوی - دوستان - دیویی: 843.91408 - 586 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 3 -78-6207-964-978 انتخاب
10- یونانیان و بربرها: روی دیگر تاریخ: از اسکندر تا مهرداد
نويسنده:امیرمهدی بدیع ؛ مترجم:قاسم صنعوی - توس،مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها - دیویی: 955.01 - 202 صفحه - (در15جلد ) - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 964-315-632-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 31