لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(156)
چاپ مجدد (160)
تالیف (26)
ترجمه (290)
تهران (302)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (24)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (316) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شاعران بزرگ امریکای لاتین (آستوریاس، آندراده، باندئیرا، بایه‌خو، بورخس، پاث، داریو، نرودا، ...)
مترجم:قاسم صنعوی - نشر علم - دیویی: 861.4 - 378 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 1650 نسخه - 34500 ریال - 4 -268-405-964 انتخاب
2- اگر با شما سخن بگویم: عاشقانه‌هایی برای مردم
نويسنده:پابلو نرودا ؛ مترجم:قاسم صنعوی - بوتیمار - دیویی: 861.64 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 58000 ریال - 1 -89-9963-964-978 انتخاب
3- رازها
نويسنده:کنوت هامسون ؛ مترجم:قاسم صنعوی - نشر گل‌ آذین - دیویی: 839.82372 - 364 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1500 نسخه - 35000 ریال - 9 -13-7703-964 انتخاب
4- یونانیان و بربرها: روی دیگر تاریخ: صلح شاه: کتاب اول ضمن قرائت توسیدید
نويسنده:امیرمهدی بدیع ؛ مترجم:قاسم صنعوی ؛ ويراستار:عبدالمحمد روح‌بخشان - توس - دیویی: 955.01 - 416 صفحه - (در15جلد ) - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1386 - 1600 نسخه - 6 -620-315-964 انتخاب
5- یونانیان و بربرها: روی دیگر تاریخ صلح شاه کتاب چهارم از پیمان خالکدون تا صلح آنتالکیداس (408 تا 386)
نويسنده:امیرمهدی بدیع ؛ مترجم:قاسم صنعوی - توس،مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها - دیویی: 955.01 - 458 صفحه - (در15جلد ) - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 6 -620-315-964 انتخاب
6- رزا
نويسنده:کنوت هامسون ؛ مترجم:قاسم صنعوی - گل آذین - دیویی: 839.82372 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 1 -58-7703-964-978 انتخاب
7- میوه‌های زمین (برنده جایزه نوبل ادبیات 1921)
نويسنده:کنوت هامسون ؛ مترجم:قاسم صنعوی - گل‌آذین - دیویی: 839.82374 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 62000 ریال - 2 -64-7703-964-978 انتخاب
8- یونانیان و بربرها: روی دیگر تاریخ: شوش در برابر آتن
نويسنده:امیرمهدی بدیع ؛ مترجم:قاسم صنعوی ؛ ويراستار:عبدالمحمد روح‌بخشان - توس - دیویی: 955.01 - 374 صفحه - (در15جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1388 - 3000 نسخه - 8 -613-315-964-978 انتخاب
9- ژوزف بالسامو: خاطرات یک پزشک
نويسنده:آلکساندر دوما ؛ مترجم:قاسم صنعوی - توس - دیویی: 843.8 - 484 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 2200 نسخه - 4 -695-315-964-978 انتخاب
10- ویکتوریا
نويسنده:کنوت هامسون ؛ مترجم:قاسم صنعوی - نشر گل‌ آذین - دیویی: 839.82372 - 170 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 8 -04-7703-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 32