لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (40)
تالیف (65)
ترجمه (0)
تهران (64)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (58)

تعداد یافت شده (65) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تعلیم، تمرین، توفیق سال دوم راهنمایی شامل: گرامر دروس، نمونه‌های آزمون ماهانه همراه با پاسخ ...
نويسنده:پرویز صلاحی - آوای نور - دیویی: 425 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 7300 ریال - 6 -30-6063-964 انتخاب
2- آموزش و تمرین انگلیسی: (دوم راهنمایی)
نويسنده:پرویز صلاحی ؛ نويسنده:سهراب غلامپور ؛ نويسنده:ناصر عسکری - موسسه‌ خدمات‌ علمی‌ آموزشی ‌رزمندگان‌ اسلام - دیویی: 425 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 14000 ریال - 8 -622-355-964-978 انتخاب
3- بازآموز زبان انگلیسی (دوم راهنمایی)
نويسنده:محمد اصلی‌پور ؛ نويسنده:سیدعباس حسینی ؛ نويسنده:پرویز صلاحی - موسسه‌ خدمات‌ علمی‌ آموزشی ‌رزمندگان‌ اسلام - دیویی: 425 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 7700 ریال - 7 -20-6214-964 انتخاب
4- تعلیم، تمرین، توفیق انگلیسی سوم راهنمایی شامل: گرامر دروس، 1000 سوال تشریحی، ...
نويسنده:پرویز صلاحی - آوای نور - دیویی: 425 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 8600 ریال - 4 -31-6063-964 انتخاب
5- هزار گزینه از انگلیسی سوم راهنمائی
گردآورنده:پرویز صلاحی - موسسه ‌فرهنگی‌ نشر آیندگان - دیویی: 425 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3800 ریال - انتخاب
6- آموزش و تمرین انگلیسی: (سوم راهنمایی)
نويسنده:سهراب غلامپور ؛ نويسنده:ناصر عسکری ؛ نويسنده:پرویز صلاحی - موسسه‌ خدمات‌ علمی‌ آموزشی ‌رزمندگان‌ اسلام - دیویی: 425 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 17500 ریال - 5 -623-355-964-978 انتخاب
7- بانک سوال آزمونهای اختصاصی و عمومی رشته مترجمی زبان انگلیسی 1379 - 82: ویژه دانش پذیران ...
تدوين:پرویز صلاحی - اسرار دانش - دیویی: 428 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 18000 ریال - 964-7551-55-X انتخاب
8- بازآموز زبان انگلیسی (سوم راهنمایی)
نويسنده:محمد اصلی‌پور ؛ نويسنده:سیدعباس حسینی ؛ نويسنده:پرویز صلاحی - موسسه‌ خدمات‌ علمی‌ آموزشی ‌رزمندگان‌ اسلام - دیویی: 425 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 6500 ریال - 3 -53-6214-964 انتخاب
9- تعلیم ـ تمرین ـ توفیق (انگلیسی سوم راهنمایی)
نويسنده:پرویز صلاحی - آوای نور - دیویی: 428.78 - 252 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1374 - 5500 ریال - 0 انتخاب
10- آموزش و تمرین انگلیسی: (سوم راهنمایی)
نويسنده:سهراب غلامپور ؛ نويسنده:ناصر عسکری ؛ نويسنده:پرویز صلاحی - موسسه‌ خدمات‌ علمی‌ آموزشی ‌رزمندگان‌ اسلام - دیویی: 425 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 17500 ریال - 5 -623-355-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7