لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زمان ونه ده ب
نويسنده:حسن صلاح - حسن صلاح - دیویی: 8fa9 - 56 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 1000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
2- ه‍ون‍راوه‌ وپ‍ه‌ خ‍ش‍ان‌
نويسنده:حسن صلاح - حسن صلاح (سوران) - دیویی: 8fa9.21 - 120 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1368 - 1000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
3- که ماجار
نويسنده:حسن صلاح - حسن صلاح (سوران) - دیویی: 8fa9.21 - 56 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1368 - 1000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1