لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (17)
تالیف (0)
ترجمه (24)
تهران (24)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در دام آرمانگرایی: واقع‌بینی،‌ هشیاری و روشن‌بینی ...
نويسنده:ایلیوس کوتسو ؛ مقدمه:کریستف آندره ؛ مترجم:عبدالرضا صرافان - دستان - دیویی: 158.1 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 5 -072-297-600-978 انتخاب
2- کودکانی آزاد و مستقل تربیت کنیم
نويسنده:آ.اس نیل ؛ مترجم:عبدالرضا صرافان - دستان - دیویی: 370 - 267 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 1900 ریال - انتخاب
3- چرا روان‌درمانگر شدم؟ روانپزشکان و روانشناسان از خود می‌گویند
نويسنده:کریستف آندره ؛ نويسنده:استفانی هاهوسو ؛ نويسنده:ژان لوئی‌مونته - دستان - دیویی: 150.922 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 9 -102-297-600-978 انتخاب
4- فرزندتان را در یادگیری دروس یاری کنید
نويسنده:کریستین توماس ؛ نويسنده:برنارد ویزلیته ؛ مترجم:عبدالرضا صرافان - دستان - دیویی: 370.83 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1372 - 950 ریال - انتخاب
5- پذیرش خویشتن: آزاد و خوشبخت با داشتن ضعف‌ها و کاستی‌ها
نويسنده:کریستف آندره ؛ مترجم:عبدالرضا صرافان - دستان - دیویی: 155.2 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 1 -083-297-600-978 انتخاب
6- نقاشی کودکان و مفاهیم آن
نويسنده:آنااولیوریو فراری ؛ مترجم:عبدالرضا صرافان ؛ ويراستار:نعمت ناظری - دستان - دیویی: 155.4 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1376 - 6500 ریال - 2 -01-6555-964 انتخاب
7- نقاشی کودکان و مفاهیم آن
نويسنده:آنا اولیوریوفراری ؛ مترجم:عبدالرضا صرافان ؛ ويراستار:نعمت ناظری - دستان - دیویی: 750 - 195 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1373 - 3300 ریال - انتخاب
8- کودکانی آزاد و مستقل تربیت کنیم
نويسنده:آ.اس نیل ؛ مترجم:عبدالرضا صرافان - دستان - دیویی: 370 - 267 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1372 - 2500 ریال - انتخاب
9- نقاشی کودکان و مفاهیم آن
نويسنده:آنا اولیوریوفراری ؛ مترجم:عبدالرضا صرافان - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 155 - 196 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 500 ریال - انتخاب
10- کودکانی آزاد و مستقل تربیت کنیم
نويسنده: نیل ؛ مترجم:عبدالرضا صرافان - دستان - دیویی: 155.4 - 270 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 8500 ریال - 0 -02-6555-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3