لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (12)
تالیف (31)
ترجمه (8)
تهران (38)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (39) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اطلس عثمانی اوایل سده بیستم
نويسنده:محمد نصرالله ؛ نويسنده:محمد رشدی ؛ نويسنده: محمداشرف - پژوهشکده تاریخ اسلام - دیویی: 912.4961 - 250 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 700000 ریال - 9 -28-7398-600-978 انتخاب
2- راهنمای عمومی گردشگری (مجموعه سوالات): درسنامه سوالات نظری چند گزینه‌ای آزمون‌های آزمایشی
نويسنده:مرضیه صالحی ؛ ويراستار:نصرالله صالحی - بال نو - دیویی: 338.47910955 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 350000 ریال - 0 -4-97521-600-978 انتخاب
3- راهنمای گردشگری فرهنگی (مجموعه سوالات)
نويسنده:مرضیه صالحی ؛ ويراستار:نصرالله صالحی - بال نو - دیویی: 338.4791 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 380000 ریال - 4 -3-99229-622-978 انتخاب
4- راهنمای گردشگری محلی (تهران) مجموعه سوالات: درسنامه سوالات نظری چندگزینه‌ای آزمونهای آزمایشی
نويسنده:مرضیه صالحی ؛ ويراستار:نصرالله صالحی - مرضیه صالحی - دیویی: 915.55122 - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 160000 ریال - 9 -3873-04-600-978 انتخاب
5- اندیشه تجدد و ترقی در عصر بحران (1339-1327 / 1299-1288)
نويسنده:نصرالله صالحی - طهوری - دیویی: 955.075 - 354 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 70000 ریال - 5 -81-6414-964-978 انتخاب
6- اسنادی از روند انعقاد عهدنامه دوم ارزنه الروم (1258 - 1264 "ه‌ . ق)
به‌اهتمام:نصرالله صالحی - وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - دیویی: 955.07450727 - 468 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 14000 ریال - 964-5572-07-X انتخاب
7- درآمدی بر گردشگری سلامت
نويسنده:مرضیه صالحی ؛ ويراستار:نصرالله صالحی - بال نو - دیویی: 362.1 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 220000 ریال - 8 -8-97521-600-978 انتخاب
8- گنجینه خواف (مجموعه درس‌ها و یادداشت‌های روزانه شهید سیدحسن مدرس در تبعید)
به‌اهتمام:نصرالله صالحی - طهوری - دیویی: 955.0822092 - 312 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1397 - 480000 ریال - 6 -20-5911-600-978 انتخاب
9- درآمدی بر گردشگری فرهنگی ایران
نويسنده:مرضیه صالحی ؛ ويراستار:نصرالله صالحی - بال نو - دیویی: 338.47910955 - 434 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 490000 ریال - 3 -0-99229-622-978 انتخاب
10- گنجینه خواف (مجموعه درس‌ها و یادداشت‌های روزانه شهید سیدحسن مدرس در تبعید)
به‌اهتمام:نصرالله صالحی - طهوری - دیویی: 955.0822092 - 256 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1386 - 45000 ریال - 3 -72-6414-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4