لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (4)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اطلاعات هواشناسی: (نیوارنامه) شرح کامل بر گزارش‌های رایج و پرکاربرد هواشناسی...
نويسنده:محمدرضا بابائی ؛ ويراستار:منصوره کردی ؛ ويراستار:رضا خدایی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوایی، مرکز انتشارات راهبردی نهاجا - دیویی: 551.5 - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 240000 ریال - 0 -74-8489-600-978 انتخاب
2- عرصه سیمرغ
نويسنده:اکبر بتویی ؛ نويسنده:علیرضا شریفی‌پور ؛ نويسنده:مجید یوسفی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوایی، مرکز انتشارات راهبردی نهاجا - دیویی: 955.0843 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 230000 ریال - 3 -86-8489-600-978 انتخاب
3- آیین‌نامه قدرت هوایی (ایالات متحده آمریکا) نبرد هوایی - عملیات ضدهوایی
مترجم:نیک‌بخش حبیبی ؛ مترجم:حسن محمدنژاد ؛ مترجم:ناصر جنانی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوایی، مرکز انتشارات راهبردی نهاجا - دیویی: 358.400973 - 208 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 220000 ریال - 9 -39-8489-600-978 انتخاب
4- آیین‌نامه قدرت هوایی (ایالات متحده آمریکا) عملیات ضد زمین - جنگ‌های نامنظم
مترجم:نیک‌بخش حبیبی ؛ مترجم:حسن محمدنژاد ؛ مترجم:ناصر جنانی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوایی، مرکز انتشارات راهبردی نهاجا - دیویی: 358.400973 - 424 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 220000 ریال - 5 -40-8489-600-978 انتخاب
5- جمعیت و قدرت ملی
گردآورنده:فتح‌الله کلانتری ؛ گردآورنده:کاظم سام‌دلیری ؛ ويراستار:مینا مجلسی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 305.8 - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500000 ریال - 5 -10-6350-622-978 انتخاب
6- روش‌های تحلیل انتقادی گفتمان
نويسنده:روت وادک ؛ نويسنده:میشائیل مایر ؛ مترجم:رحیم ایلغمی‌سراسکانرود - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 401.21 - 294 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 550000 ریال - 2 -24-6350-622-978 انتخاب
7- آرایه‌های پدافند زمین به هوا: رویکردی نوین به دفاع هوایی زمین پایه‏‫
نويسنده:مهدی علی‌نژاد ؛ ويراستار:زینب بصیری ؛ ويراستار:اکبر بتویی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 358.4145 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300000 ریال - 4 -87-6885-622-978 انتخاب
8- درآمدی بر عناصر تاثیرگذار بر محیط سیاسی - امنیتی ایران
نويسنده:مرتضی شیرودی ؛ زيرنظر:مرتضی چشمه‌نور ؛ ويراستار:اکبر بتویی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 355.033055 - 314 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 580000 ریال - 3 -97-6885-622-978 انتخاب
9- آیین‌نامه قدرت هوایی (ایالات متحده آمریکا) راهنمای اساتید - دکترین آموزش
مترجم:نیک‌بخش حبیبی ؛ مترجم:حسن محمدنژاد ؛ مترجم:ناصر جنانی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوایی، مرکز انتشارات راهبردی نهاجا - دیویی: 358.400973 - 258 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 220000 ریال - 2 -41-8489-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1