لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (8)
تالیف (2)
ترجمه (20)
تهران (21)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ اقتصاد دولت ساسانی
نويسنده:فرانتس آلتهایم ؛ نويسنده:روت آلتهایم‌اشتیل ؛ نويسنده:روبرت گویل - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 476 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 500 نسخه - 120000 ریال - 2 -293-445-964-978 انتخاب
2- کوروش و بابل
نويسنده:هوشنگ صادقی - نگاه - 162 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 8 -290-351-964 انتخاب
3- ساسانیان و هون‌ها
نويسنده:فرانتس آلتهایم ؛ مترجم:هوشنگ صادقی - فرزان روز - 636 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2500 نسخه - 400000 ریال - 8 -368-321-964-978 انتخاب
4- مبانی تاریخ پارتیان
نويسنده:کلاوس شیپمان ؛ مترجم:هوشنگ صادقی - نشر و پژوهش فرزان روز - 164 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 7 -246-321-964 انتخاب
5- تاریخ اقتصاد دولت ساسانی
نويسنده:فرانتس آلتهایم ؛ نويسنده:روت آلتهایم‌اشتیل ؛ باهمكاري:روبرت گوبل - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 474 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 32000 ریال - 3 -293-445-964 انتخاب
6- تاریخ پارس: از اسکندر مقدونی تا مهرداد اشکانی
نويسنده:یوزف ویزه‌هوفر ؛ مترجم:هوشنگ صادقی - نشر و پژوهش فرزان روز - 296 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 1500 نسخه - 250000 ریال - 5 -301-321-964-978 انتخاب
7- فئودالیسم در ایران باستان
نويسنده:گئو ویدن‌گرن ؛ مترجم:هوشنگ صادقی - کتاب آمه - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 80000 ریال - 6 -57-5757-600-978 انتخاب
8- تاریخ پارس: از اسکندر مقدونی تا مهرداد اشکانی
نويسنده:یوزف ویزه‌هوفر ؛ مترجم:هوشنگ صادقی - نشر و پژوهش فرزان روز - 278 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1397 - 400 نسخه - 400000 ریال - 5 -301-321-964-978 انتخاب
9- نوشته‌هایی در باب تاریخ و فرهنگ اشکانیان
نويسنده:فرانتس آلتهایم ؛ مترجم:هوشنگ صادقی - عیلام - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 6 -3-95572-964-978 انتخاب
10- تاریخ پارس: از اسکندر مقدونی تا مهرداد اشکانی
نويسنده:یوزف ویزه‌هوفر ؛ مترجم:هوشنگ صادقی - نشر و پژوهش فرزان روز - 306 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 3200 نسخه - 80000 ریال - 5 -301-321-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3