لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (9)
تالیف (2)
ترجمه (21)
تهران (22)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فئودالیسم در ایران باستان
نويسنده:گئو ویدن‌گرن ؛ مترجم:هوشنگ صادقی - نشر قطره - دیویی: 305.50955 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5500 نسخه - 13000 ریال - 5 -059-341-964 انتخاب
2- تاریخ پارس: از اسکندر مقدونی تا مهرداد اشکانی
نويسنده:یوزف ویزه‌هوفر ؛ مترجم:هوشنگ صادقی - نشر و پژوهش فرزان روز - دیویی: 955.01 - 278 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1397 - 400 نسخه - 400000 ریال - 5 -301-321-964-978 انتخاب
3- تاریخ اقوام کوه‌نشین شمال غربی ایران
نويسنده:چارلزآلن برنی ؛ نويسنده:دیویدمارشال لنگ ؛ مترجم:هوشنگ صادقی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 947.52 - 540 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 1650 نسخه - 60000 ریال - 8 -337-351-964 انتخاب
4- قیام گئوماته و آغاز پادشاهی داریوش اول
نويسنده:یوزف ویزه‌هوفر ؛ مترجم:هوشنگ صادقی - کتاب آمه - دیویی: 955.0151 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 52000 ریال - 6 -31-5757-600-978 انتخاب
5- مبانی تاریخ پارتیان
نويسنده:کلاوس شیپمان ؛ مترجم:هوشنگ صادقی - نشر و پژوهش فرزان روز - دیویی: 955.02 - 170 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1386 - 2200 نسخه - 45000 ریال - 7 -246-321-964 انتخاب
6- تاریخ پارس: از اسکندر مقدونی تا مهرداد اشکانی
نويسنده:یوزف ویزه‌هوفر ؛ مترجم:هوشنگ صادقی - نشر و پژوهش فرزان روز - دیویی: 955.01 - 306 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 3200 نسخه - 80000 ریال - 5 -301-321-964-978 انتخاب
7- ساسانیان و هون‌ها
نويسنده:فرانتس آلتهایم ؛ مترجم:هوشنگ صادقی - فرزان روز - دیویی: 909.0494 - 636 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2500 نسخه - 400000 ریال - 8 -368-321-964-978 انتخاب
8- دیباچه‌یی بر تاریخ روسیه به انضمام مارکس، انگلس و جامعه‌ی آسیایی
نويسنده:جیانی سفری ؛ مترجم:هوشنگ صادقی ؛ ويراستار:حسن مرتضوی - اختران - دیویی: 335.312 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 13500 ریال - 4 -79-7514-964 انتخاب
9- مبانی تاریخ پارتیان
نويسنده:کلاوس شیپمان ؛ مترجم:هوشنگ صادقی - نشر و پژوهش فرزان روز - دیویی: 955.02 - 166 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1390 - 1100 نسخه - 60000 ریال - 7 -246-321-964 انتخاب
10- دیباچه‌یی بر تاریخ روسیه به انضمام مارکس، انگلس و جامعه‌ی آسیایی
نويسنده:جیانی سفری ؛ مترجم:هوشنگ صادقی ؛ ويراستار:حسن مرتضوی - اختران - دیویی: 335.312 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 4 -79-7514-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3