لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(40)
چاپ مجدد (46)
تالیف (8)
ترجمه (78)
تهران (73)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (86) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خیال گل: برگزیده‌ای از شعرهای فارسی
به‌اهتمام:آنه‌ماری شیمل ؛ مترجم:فریدریش روکرت - هرمس،مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها - دیویی: 8fa1.008 - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 4 -250-363-964 انتخاب
2- خیال گل: برگزیده‌ای از شعرهای فارسی
به‌اهتمام:آنه‌ماری شیمل ؛ مترجم:فریدریش روکرت - هرمس - دیویی: 8fa1.008 - 82 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 2 -250-363-964-978 انتخاب
3- یک روز بهاری با مولانا در قونیه
نويسنده:آنه‌ماری شیمل ؛ مترجم:محمد طرف - گام نو - دیویی: 8fa1.31 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 19000 ریال - 8 -24-6917-964-978 انتخاب
4- در قلمروی خانان مغول
نويسنده:آنه‌ماری شیمل ؛ مترجم:فرامرز نجدسمیعی ؛ ويراستار:مهدیه احمدساوجی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 954.025 - 428 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1500 نسخه - 52000 ریال - 5 -1106-00-964-978 انتخاب
5- خوشنویسی و فرهنگ اسلامی
نويسنده:آنه‌ماری شیمل ؛ مترجم:اسدالله آزاد - آستان قدس رضوی‌، شرکت به نشر - دیویی: 745.619927 - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 3000 نسخه - 55000 ریال - 0 -1435-02-964-978 انتخاب
6- بازتاب اسلام: بانوی بزرگ خاورشناس در گفتگو با فلیسیتاس فون شونبورن
نويسنده:آنه‌ماری شیمل ؛ مترجم:بهاءالدین بازرگانی‌گیلانی - نشر شور - دیویی: 950.07202 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 38000 ریال - 9 -7-95265-964 انتخاب
7- ادبیات اسلامی هند
نويسنده:آنه‌ماری شیمل ؛ مترجم:یعقوب آژند - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 890 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 2000 نسخه - 1800 ریال - انتخاب
8- نور و سماع
به‌اهتمام:آنه‌ماری شیمل ؛ مترجم:فریدریش روکرت - هرمس،مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها - دیویی: 8fa1.008 - 170 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 4 -247-363-964 انتخاب
9- از لاهور تا داکا: جستاری در نظم فارسی در شبه‌قاره ‌هند
نويسنده:محمد اخگری ؛ مقدمه:آنه‌ماری شیمل - دانشگاه بین‌المللی اهل بیت (ع) - دیویی: 8fa1.008 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 0 -4-94476-600-978 انتخاب
10- رمزگشایی از آیات الهی (تبیین آیات خداوند) نگاهی پدیدارشناسانه به اسلام
نويسنده:آنه‌ماری شیمل ؛ مترجم:عبدالرحیم گواهی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.15 - 642 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1397 - 1000 نسخه - 280000 ریال - 6 -253-476-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9