لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (78)
تالیف (84)
ترجمه (17)
تهران (101)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (43)

تعداد یافت شده (101) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش زبان عربی 2
نويسنده:آذرتاش آذرنوش - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 492.75076 - 200 صفحه - وزیری (مقوایی) - چاپ 7 سال 1376 - 10000 نسخه - 6200 ریال - 2 -0413-01-964 انتخاب
2- تاریخ چوگان در ایران و سرزمین‌های عربی
نويسنده:آذرتاش آذرنوش - نشر ماهی - دیویی: 796.353 - 220 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1500 نسخه - 225000 ریال - 0 -127-209-964-978 انتخاب
3- آموزش زبان عربی
نويسنده:آذرتاش آذرنوش - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 492.75076 - 196 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1390 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 7 -0322-01-964-978 انتخاب
4- آموزش زبان عربی
نويسنده:آذرتاش آذرنوش - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 492.75076 - 188 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1395 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 7 -0322-01-964-978 انتخاب
5- تاریخ زبان و فرهنگ عربی
نويسنده:آذرتاش آذرنوش - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 492.709 - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 4000 نسخه - 5000 ریال - 6 -300-459-964 انتخاب
6- فرهنگ معاصر عربی - فارسی
نويسنده:آذرتاش آذرنوش - نشر نی - دیویی: 492.73 - 818 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1383 - 2200 نسخه - 95000 ریال - 5 -550-312-964 انتخاب
7- آموزش زبان عربی
نويسنده:آذرتاش آذرنوش - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 492.75076 - 194 صفحه - جلد 2 - چاپ 2 سال 1369 - 10000 نسخه - 900 ریال - انتخاب
8- تاریخ ادبیات عرب
نويسنده:ج.م. عبدالجلیل ؛ مترجم:آذرتاش آذرنوش - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 892.7 - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 3000 نسخه - 8500 ریال - 5 -0017-00-964 انتخاب
9- فرهنگ معاصر عربی - فارسی
نويسنده:آذرتاش آذرنوش - نشر نی - دیویی: 492.73 - 820 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 5500 نسخه - 75000 ریال - 5 -550-312-964 انتخاب
10- فرهنگ معاصر عربی - فارسی: بر اساس فرهنگ عربی - انگلیسی هانس‌ور (A dictionary of modern written Arabic)
نويسنده:آذرتاش آذرنوش - نشر نی - دیویی: 492.73 - 818 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 13 سال 1390 - 3000 نسخه - 195000 ریال - 5 -550-312-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11