لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (1)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش خط تحریری، دفتر نگاره‌ها
نويسنده:معصومه آزنی ؛ نويسنده:مریم بابایی ؛ نويسنده:فاطمه برمکی - چهار درخت - دیویی: 745 - 26 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100000 ریال - 3 -90-6105-622-978 انتخاب
2- آموزش خط تحریری، دفتر نشانه‌های 1
نويسنده:معصومه آزنی ؛ نويسنده:مریم بابایی ؛ نويسنده:فاطمه برمکی - چهار درخت - دیویی: 745 - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100000 ریال - 0 -88-6105-622-978 انتخاب
3- آموزش خط تحریری
نويسنده:فاطمه بهدانی ؛ نويسنده:ابراهیم رضائی ؛ نويسنده:حمیده قربانی - چهار درخت - دیویی: 745 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 50000 ریال - 0 -91-6105-622-978 انتخاب
4- شیمی دهم از نگاه 40 استان
نويسنده:جمشید اسماعیل‌زاده ؛ نويسنده:ابوالفضل امیراعظمی ؛ نويسنده:داریوش آموزگاران - نانو - دیویی: 540.76 - 518 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 400000 ریال - 7 -9-97192-600-978 انتخاب
5- خواندن و درک مطلب علوم انسانی برای فارسی آموزان سطح پیشرفته
نويسنده:نوید اعطارشرقی ؛ نويسنده:امین نویدی ؛ نويسنده:شهره‌سادات سجادی - خاموش - دیویی: 4fa8.24 - 176 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 350000 ریال - 4 -71-8330-600-978 انتخاب
6- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
7- نانوزیپ شیمی دهم (از نگاه 40 استاد)
نويسنده:جمشید اسماعیل‌زاده ؛ نويسنده:ابوالفضل امیراعظمی ؛ نويسنده:داریوش آموزگاران - نانو - دیویی: 540.76 - 106 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 150000 ریال - 3 -2-98477-600-978 انتخاب
8- نانوزیپ شیمی دهم (از نگاه 40 استاد)
نويسنده:جمشید اسماعیل‌زاده ؛ نويسنده:ابوالفضل امیراعظمی ؛ نويسنده:داریوش آموزگاران - نانو - دیویی: 540.76 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 3 -2-98477-600-978 انتخاب
9- آموزش خط تحریری، دفتر نشانه‌ها: دفتر زیبا و خوانانویسی پایه اول دبستان
نويسنده:معصومه آزنی ؛ نويسنده:مریم بابایی ؛ نويسنده:فاطمه برمکی - چهار درخت - دیویی: 745.619 - 22 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 50000 ریال - 7 -89-6105-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1