لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (37)
تالیف (54)
ترجمه (0)
تهران (54)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (42)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده جغرافیا و تاریخ: منطبق بر آخرین تغییرات کتاب‌های درسی: جغرافیا (1و 2) - مبانی جغرافیا - تاریخ ایران و جهان (1 و 2) ...
نويسنده:اسماعیل شمس - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 373.238076 - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1383 - 4000 نسخه - 17000 ریال - 1 -841-326-964 انتخاب
2- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده جغرافیا: جغرافیا (1 و 2) - جغرافیای پیش‌دانشگاهی: برگزیده‌ی نکات مهم درسی، پرسش‌های چهارگزینه‌ای از کنکورهای سراسری، آزاد، ...
نويسنده:هوشنگ اورنگ ؛ نويسنده:اصغر بکاء ؛ نويسنده:لیلا پناهی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 910.76 - 216 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 6 -939-326-964 انتخاب
3- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده جغرافیا: جغرافیا (1 و 2) - جغرافیای پیش‌دانشگاهی: برگزیده‌ی نکات مهم درسی، پرسش‌های چهارگزینه‌ای از کنکورهای سراسری، آزاد، ...
نويسنده:داود اورنگ ؛ نويسنده:اصغر بکاء ؛ نويسنده:لیلا پناهی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 910.76 - 216 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 6 -939-326-964 انتخاب
4- دانشنامه تهران بزرگ: شمیرانات (1)
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ مقاله نويس:شیرین شادفر ؛ ويراستار:علی کرم‌همدانی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 955.122 - 562 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 3 -28-6326-600-978 انتخاب
5- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده جغرافیا و تاریخ: منطبق بر آخرین تغییرات کتاب‌های درسی: جغرافیا (1و 2) - مبانی جغرافیا - تاریخ ایران و جهان (1 و 2) ...
نويسنده:اسماعیل شمس - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 373.238076 - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1383 - 3000 نسخه - 17000 ریال - 1 -841-326-964 انتخاب
6- فولکلور و تاریخ کرد
نويسنده:اسماعیل شمس - مجمع ذخائر اسلامی،موسسه تاریخ علم و فرهنگ - دیویی: 955.984 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 380000 ریال - 3 -803-988-964-978 انتخاب
7- مجموعه‌ی طبقه‌بندی‌ شده تاریخ: تاریخ ایران و جهان (1 و 2) - تاریخ‌شناسی: برگزیده‌ی نکات مهم درسی، پرسش‌های چهارگزینه‌ای از کنکورهای سراسری، آزاد، ...
نويسنده:ماریا اسرافیلیان ؛ نويسنده:داود اورنگ ؛ نويسنده:زهرا خدایاری - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 907.6 - 302 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 5000 نسخه - 45000 ریال - 964-509-092-X انتخاب
8- آن پنجاه و پنج نفر
گردآورنده:اسماعیل شمس - اطلاعات - دیویی: 955.0824045 - 562 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 950000 ریال - 1 -117-435-600-978 انتخاب
9- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده جغرافیا و تاریخ: منطبق بر آخرین تغییرات کتاب‌های درسی: جغرافیا (1و 2) - مبانی جغرافیا - تاریخ ایران و جهان (1 و 2) ...
نويسنده:اسماعیل شمس - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 373.238076 - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 14 سال 1384 - 2000 نسخه - 17000 ریال - 1 -841-326-964 انتخاب
10- دوسالانه‌ی تاریخ‌شناسی پیش‌دانشگاهی انسانی
نويسنده:اسماعیل شمس ؛ نويسنده:علی‌محمد کریمی ؛ نويسنده:بهروز یحیی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 907 - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 9000 ریال - 4 -439-326-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6