لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (35)
تالیف (25)
ترجمه (20)
تهران (2)
شهرستان (43)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رفتار پیامبر (ص) با کودکان و جوانان
نويسنده:محمدعلی چنارانی ؛ ويراستار:جعفر شریعتمداری - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.93 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 3000 نسخه - 4500 ریال - 2 -461-444-964 انتخاب
2- شرح و تفسیر لغات قرآن بر اساس تفسیر نمونه
نويسنده:جعفر شریعتمداری - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.179 - 688 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1387 - 2000 نسخه - 6 -870-444-964-978 انتخاب
3- رفتار پیامبر (ص) با کودکان و جوانان
نويسنده:محمدعلی چنارانی ؛ ويراستار:جعفر شریعتمداری - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.93 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 5 -020-971-964 انتخاب
4- جوانی را غنیمت بدان
نويسنده:محمدرضاعبدالامیر انصاری ؛ مترجم:موسی دانش ؛ ويراستار:حمیدرضا شیخی - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 297.483 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 0 -031-971-964-978 انتخاب
5- جوانی را غنیمت بدان
نويسنده:محمدرضاعبدالامیر انصاری ؛ مترجم:موسی دانش ؛ ويراستار:حمیدرضا شیخی - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 297.483 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1388 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 0 -031-971-964-978 انتخاب
6- هدایت طلاب به دانش اسطرلاب (آشنایی با اسطرلاب و روش کاربرد آن)
نويسنده:ابوالفضل بنیی ؛ ويراستار:جعفر شریعتمداری - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 520 - 464 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1371 - 2950 ریال - انتخاب
7- پژوهشی در جلوه‌های هنری داستانهای قرآن
نويسنده:محمود بستانی ؛ مترجم:موسی دانش ؛ ويراستار:جعفر شریعتمداری - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 297.156 - 584 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 1500 نسخه - 11000 ریال - 0 -008-444-964 انتخاب
8- شرح و تفسیر لغات قرآن: بر اساس تفسیر نمونه
نويسنده:جعفر شریعتمداری ؛ ويراستار:محمدحسن مومن‌زاده - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.179 - 818 صفحه - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 4 -197-444-964-978 انتخاب
9- زندگانی امام حسین(ع)
نويسنده:حسین عمادزاده ؛ مترجم:حبیب روحانی ؛ ويراستار:جواد قاسمی - سازمان حج اوقاف و امور خیریه، اسوه - دیویی: 297.953 - 704 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1374 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 0 انتخاب
10- شیوه انتخاب مذهب
نويسنده:صائب عبدالحمید ؛ مترجم:حبیب روحانی ؛ ويراستار:ابوالحسن هاشمی - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.451 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 9 -463-444-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5