لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (35)
تالیف (25)
ترجمه (20)
تهران (2)
شهرستان (43)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پژوهشی در جلوه‌های هنری داستانهای قرآن
نويسنده:محمود بستانی ؛ مترجم:موسی دانش ؛ ويراستار:جعفر شریعتمداری - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 297.156 - 584 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 11000 ریال - 0 -008-444-964 انتخاب
2- شرح و تفسیر لغات قرآن بر اساس تفسیر نمونه
نويسنده:جعفر شریعتمداری - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.179 - 688 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1393 - 345000 ریال - 6 -870-444-964-978 انتخاب
3- شرح و تفسیر لغات قرآن: بر اساس تفسیر نمونه
نويسنده:جعفر شریعتمداری ؛ ويراستار:محمدحسن مومن‌زاده - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.179 - 818 صفحه - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 20000 ریال - 4 -197-444-964 انتخاب
4- شرح و تفسیر لغات قرآن بر اساس تفسیر نمونه
نويسنده:جعفر شریعتمداری - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.179 - 768 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1393 - 384000 ریال - 0 -869-444-964-978 انتخاب
5- شیوه انتخاب مذهب
نويسنده:صائب عبدالحمید ؛ مترجم:حبیب روحانی ؛ ويراستار:ابوالحسن هاشمی - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.451 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 18000 ریال - 9 -463-444-964 انتخاب
6- جوانی را غنیمت بدان
نويسنده:محمدرضاعبدالامیر انصاری ؛ مترجم:موسی دانش ؛ ويراستار:حمیدرضا شیخی - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 297.483 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 15000 ریال - 0 -031-971-964-978 انتخاب
7- شرح و تفسیر لغات قرآن بر اساس تفسیر نمونه
نويسنده:جعفر شریعتمداری - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.179 - 768 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1381 - 35400 ریال - 7 -514-444-964 انتخاب
8- شرح و تفسیر لغات قرآن بر اساس تفسیر نمونه
نويسنده:جعفر شریعتمداری - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.179 - 816 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1393 - 400000 ریال - 3 -871-444-964-978 انتخاب
9- رفتار پیامبر (ص) با کودکان و جوانان
نويسنده:محمدعلی چنارانی ؛ ويراستار:جعفر شریعتمداری - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 297.93 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 39000 ریال - 4 -020-971-964-978 انتخاب
10- شرح و تفسیر لغات قرآن بر اساس تفسیر نمونه
نويسنده:جعفر شریعتمداری - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.179 - 768 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1385 - 49000 ریال - 0 -869-444-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5