لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (0)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جغرافیا چیست؟ "تاملی در مسائل بنیادی جغرافیای معاصر"
نويسنده:ژاک شبلینگ ؛ مترجم:سیروس سهامی - محقق - دیویی: 910 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 5 -08-6600-964 انتخاب
2- جغرافیا چیست؟ "تاملی در مسائل بنیادی جغرافیای معاصر"
نويسنده:ژاک شبلینگ ؛ مترجم:سیروس سهامی - محقق - دیویی: 910 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 5 -08-6600-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1