لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (19)
تالیف (28)
ترجمه (0)
تهران (27)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (20)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: توت ابوالفضل - خرمن و خرمن‌کوبی
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 782 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 720000 ریال - 9 -68-6326-600-978 انتخاب
2- بوستان سعدی: نظم 5 بخش 1 (رشته زبان و ادبیات فارسی)
گردآورنده:حسن انوری ؛ ويراستار:رسول شایسته ؛ ويراستار:حسین ولی‌زاده - دانشگاه پیام نور - دیویی: 8fa1.31 - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 5000 نسخه - 18000 ریال - 9 -404-387-964-978 انتخاب
3- گزیده‌ای از سیاستنامه و قابوسنامه
ويراستار:رسول شایسته - دانشگاه پیام نور - دیویی: 8fa8 - 212 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1372 - 4000 نسخه - 1100 ریال - انتخاب
4- بوستان سعدی: نظم 5 بخش 1 (رشته زبان و ادبیات فارسی)
نويسنده:حسن انوری ؛ ويراستار:رسول شایسته ؛ ويراستار:حسین ولی‌زاده - دانشگاه پیام نور - دیویی: 8fa1.31 - 178 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 6000 نسخه - 22000 ریال - 9 -404-387-964-978 انتخاب
5- کلیله و دمنه 2: چهار مقاله نظامی عروضی (نثر 3 بخش 2) (رشته زبان و ادبیات فارسی)
نويسنده:نورالدین مقصودی ؛ ويراستار:رسول شایسته - دانشگاه پیام نور - دیویی: 8fa8.823 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 8000 نسخه - 17000 ریال - 4 -368-387-964-978 انتخاب
6- گلستان سعدی (نثر 3 بخش 3) رشته زبان و ادبیات فارسی
نويسنده:حسن انوری ؛ ويراستار:رسول شایسته ؛ ويراستار:حسین ولی‌زاده - دانشگاه پیام نور - دیویی: 8fa8.831 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 6000 نسخه - 34000 ریال - 6 -405-387-964-978 انتخاب
7- کلیله و دمنه: رشته زبان و ادبیات فارسی
نويسنده:نورالدین مقصودی ؛ ويراستار:رسول شایسته - دانشگاه پیام نور - دیویی: 8fa8.823 - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1379 - 4000 نسخه - 10600 ریال - 6 -005-455-964 انتخاب
8- داستان رستم و اسفندیار (از شاهنامه فردوسی)
نويسنده:حسن انوری ؛ ويراستار:رسول شایسته - دانشگاه پیام نور - دیویی: 8fa1.21 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1382 - 5000 نسخه - 9800 ریال - 1 -274-455-964 انتخاب
9- بوستان سعدی: نظم 5 بخش 1 (رشته زبان و ادبیات فارسی)
گردآورنده:حسن انوری ؛ ويراستار:رسول شایسته ؛ ويراستار:حسین ولی‌زاده - دانشگاه پیام نور - دیویی: 8fa1.31 - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1381 - 5000 نسخه - 8100 ریال - 8 -312-455-964 انتخاب
10- داستان رستم و اسفندیار (از شاهنامه فردوسی)
نويسنده:حسن انوری ؛ ويراستار:رسول شایسته - دانشگاه پیام نور - دیویی: 8fa1.21 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1383 - 6000 نسخه - 9800 ریال - 1 -274-455-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3