لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درباره نظام دانش
نويسنده:ابراهیم توفیق - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - دیویی: 301.0955 - 238 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 4 -71-6996-600-978 انتخاب
2- نامیدن تعلیق: برنامه‌ای پژوهشی برای جامعه‌شناسی تاریخی انتقادی در ایران
نويسنده:روح‌الله اسلامی ؛ نويسنده:صالح اولاددمشقیه ؛ نويسنده:مزدک تمجیدی - مانیا هنر - دیویی: 301.02 - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 470000 ریال - 2 -34-8975-600-978 انتخاب
3- برآمدن ژانر خلقیات در ایران
نويسنده:ابراهیم توفیق ؛ نويسنده:سیدمهدی یوسفی ؛ نويسنده:حسام ترکمان - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - دیویی: 170.955 - 338 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 290000 ریال - 1 -161-452-600-978 انتخاب
4- مسئله علم و علم انسانی در دارالفنون عصر ناصری: پژوهشی در آثار مکتوب شناخته شده دارالفنون (از 1267 تا 1313ق)
نويسنده:ابراهیم توفیق ؛ نويسنده:سیدمهدی یوسفی ؛ نويسنده:آرش حیدری - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - دیویی: 509.55 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 320000 ریال - 2 -055-226-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1