لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (4)
تالیف (6)
ترجمه (7)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سوگ چهارشنبه و هندسه‌ی تنهایی
نويسنده:عباس شادروان - قطره - دیویی: 8fa2.62 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 20000 ریال - 1 -969-341-964-978 انتخاب
2- عکاسی ممنوع!: مجموعه داستان
نويسنده:عباس شادروان - همراه - دیویی: 8fa3.62 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3500 ریال - 964-6319-19-X انتخاب
3- بیرون جلو در
نويسنده:ولفگانگ بورشرت ؛ مترجم:عباس شادروان - قطره - دیویی: 832.91 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 22000 ریال - 0 -966-341-964-978 انتخاب
4- تاریخ تئاتر به روایت ویل دورانت
گردآورنده:عباس شادروان - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 792.09 - 526 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1379 - 22000 ریال - 0 -093-445-964 انتخاب
5- از خودمان برای خودمان
نويسنده:عباس شادروان - شباهنگ - دیویی: 8fa3.62 - 81 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
6- گزیده ادبیات معاصر: نمایشنامه (مهر در حضور شمشیر)
نويسنده:عباس شادروان - کتاب نیستان - دیویی: 8fa2.62 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5500 ریال - 2 -099-337-964 انتخاب
7- تاریخ تئاتر به روایت ویل دورانت
گردآورنده:عباس شادروان - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 792.09 - 536 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 15000 ریال - 0 -093-445-964 انتخاب
8- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
9- تاریخ تئاتر به روایت ویل دورانت
نويسنده:ویلیام‌جیمز دورانت ؛ گردآورنده:عباس شادروان - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 792.09 - 536 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1383 - 27000 ریال - 0 -093-445-964 انتخاب
10- خیزاب
نويسنده:گونتر گراس ؛ مترجم:عباس شادروان - نشر قطره - دیویی: 832.914 - 86 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 20000 ریال - 6 -951-341-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2