لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (17)
تالیف (5)
ترجمه (15)
تهران (20)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوره عمر سازمان: پیدایش و مرگ سازمان: چگونه از مرگ سازمان جلوگیری کرده و امکان رشد آن را فراهم...
نويسنده:ایساک ادیزس ؛ مترجم:کاوه‌محمد سیروس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دیویی: 658.16 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 21000 ریال - 964-463-134-X انتخاب
2- دوره عمر سازمان: پیدایش و مرگ سازمان: چگونه از مرگ آنها جلوگیری کرده و امکان رشدشان را فراهم آوریم
نويسنده:ایساک ادیزس ؛ مترجم:کاوه‌محمد سیروس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دیویی: 658.16 - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 100000 ریال - 4 -134-463-964-978 انتخاب
3- چگونه بحران سوء ‌مدیریت را از بین ببریم؟
نويسنده:ایساک ادیزس ؛ مترجم:کاوه‌محمد سیروس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دیویی: 658 - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 104000 ریال - 8 -107-463-964-978 انتخاب
4- دوره عمر سازمان: پیدایش و مرگ سازمان: چگونه از مرگ آنها جلوگیری کرده و امکان رشدشان را فراهم آوریم
نويسنده:ایساک ادیزس ؛ مترجم:کاوه‌محمد سیروس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دیویی: 658.16 - 342 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 280000 ریال - 4 -134-463-964-978 انتخاب
5- دوره عمر سازمان: پیدایش و مرگ سازمان: چگونه از مرگ آنها جلوگیری کرده و امکان رشدشان را فراهم آوریم
نويسنده:ایساک ادیزس ؛ مترجم:کاوه‌محمد سیروس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دیویی: 658.16 - 374 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 155000 ریال - 4 -134-463-964-978 انتخاب
6- دوره عمر سازمان: پیدایش و مرگ سازمان: چگونه از مرگ آنها جلوگیری کرده و امکان رشدشان را فراهم آوریم
نويسنده:ایساک ادیزس ؛ مترجم:کاوه‌محمد سیروس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دیویی: 658.16 - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1395 - 200000 ریال - 4 -134-463-964-978 انتخاب
7- چگونه بحران سوء مدیریت را از بین ببریم
نويسنده:ایساک ادیزس ؛ نويسنده:کاوه‌محمد سیروس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دیویی: 658 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 13000 ریال - 2 -107-463-964 انتخاب
8- چگونه بحران سوء ‌مدیریت را از بین ببریم؟
نويسنده:ایساک ادیزس ؛ مترجم:کاوه‌محمد سیروس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دیویی: 658 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 19000 ریال - 2 -107-463-964 انتخاب
9- دوره عمر سازمان: پیدایش و مرگ سازمان: چگونه از مرگ‌سازمان جلوگیری کرده و امکان رشد آن را فراهم آوریم
نويسنده:ایساک ادیزس ؛ مترجم:کاوه‌محمد سیروس - نشر اشراقیه - دیویی: 658 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 15000 ریال - 964-90092-3-X انتخاب
10- روش پژوهش و گزارش‌نویسی در مهندسی
نويسنده:کاوه‌محمد سیروس ؛ نويسنده:نرگس امینی‌مقدم - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دیویی: 001.42 - 294 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 2 -729-463-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2