لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (39)
تالیف (24)
ترجمه (44)
تهران (68)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (68) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرم و طرح در موسیقی
نويسنده:ری بنت ؛ مترجم:احسان امامی ؛ ويراستار:علیرضا سیداحمدیان - موسسه فرهنگی - هنری ماهور - دیویی: 781.5 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2200 نسخه - 160000 ریال - 1 -24-8772-964-978 انتخاب
2- قوانین ساخت و ساز شهری (مطابق با آخرین ضوابط شهرسازی و معماری طرح تفصیلی قدیم و جدید شهر تهران)
نويسنده:اکبر مختارپور ؛ ويراستار:علیرضا سیداحمدیان ؛ طراح:ساناز رحیمی - هنر معماری قرن - دیویی: 346.5507869 - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 0 -32-7048-600-978 انتخاب
3- معماری غرب: ریشه‌ها و مفاهیم
نويسنده:امیر بانی‌مسعود ؛ ويراستار:علیرضا سیداحمدیان - هنر معماری قرن - دیویی: 720.9 - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - 120000 ریال - 9 -24-5172-600-978 انتخاب
4- فرهنگ نمادها: اساطیر، رویاها، رسوم، ایماء و اشاره، اشکال و قوالب، چهره‌ها، رنگها، اعداد: از حروف "ب" تا "چ"
نويسنده:ژان‌ژاک شوالیه ؛ نويسنده:آلن گربران ؛ مترجم:سودابه فضایلی - جیحون - دیویی: 302.2223 - 620 صفحه - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1384 - 1500 نسخه - 70000 ریال - انتخاب
5- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
6- معماری غرب: ریشه‌ها و مفاهیم
نويسنده:امیر بانی‌مسعود ؛ ويراستار:علیرضا سیداحمدیان - هنر معماری قرن - دیویی: 720.9 - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 2000 نسخه - 300000 ریال - 9 -24-5172-600-978 انتخاب
7- هنر پیانو: دانشنامه‌ی نوازندگان، نوشتارگان پیانو و صنبطهای استثنایی
نويسنده:دیوید دوبال ؛ مترجم:علیرضا سیداحمدیان - موسسه‌ی فرهنگی - هنری ماهور - دیویی: 786.203 - 582 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 85000 ریال - 4 -95-6409-964 انتخاب
8- تار و پود و هنوز ...: سرگذشت من و معماری ما
نويسنده:علی‌اکبر صارمی ؛ ويراستار:علیرضا سیداحمدیان - هنر معماری قرن - دیویی: 720.28 - 252 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 150000 ریال - 6 -25-5172-600-978 انتخاب
9- عناصر موسیقی: مفاهیم و کاربردها
نويسنده:رلف تیورک ؛ نويسنده:الن‌دابلیو شیندلر ؛ مترجم:علیرضا سیداحمدیان - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 781.01 - 528 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 8 -01-802604-0-979 انتخاب
10- حافظیه و شعر گدار
نويسنده:ویکتور دانیل ؛ نويسنده:گلنار تاجدار ؛ ويراستار:علیرضا سیداحمدیان - ویکتور دانیل - دیویی: 955.632 - 136 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 7 -5617-04-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7