لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (6)
تالیف (2)
ترجمه (27)
تهران (11)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (29) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فضای جهانی: تاملی در چگونگی پدیده‌ی جهانی شدن
نويسنده:اولیویه دولفوس ؛ نويسنده:سیروس سهامی - پاپلی - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 9 -03-6026-600-978 انتخاب
2- شهرها و روستاها
نويسنده:ژان‌برنار شاریه ؛ مترجم:سیروس سهامی - نشر نیکا - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 2000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
3- نقشه‌ی جدید جهان (درآمدی بر امر جهانی شدن)
نويسنده:اولیویه دولفوس ؛ نويسنده:سیروس سهامی ؛ ويراستار:لیلا بخت‌آور - پاپلی - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 32000 ریال - 4 -11-6026-600-978 انتخاب
4- تاریخ جغرافیا
نويسنده:پاول کلاول ؛ مترجم:سیروس سهامی - محقق - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 4500 ریال - 2 -1-90386-964 انتخاب
5- مسایل ممالک کم رشد
نويسنده:ایولا کوست ؛ مترجم:سیروس سهامی - چاپخش - 166 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
6- لئون تولستوی از نگاه خود و معاصرانش
مترجم:سیروس سهامی - نیکا - 440 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 5 -73-5836-964 انتخاب
7- جغرافیای انسانی
نويسنده: دفتربهبودمدیریت،گروه‌آموزش‌های‌خاص‌سطوح ؛ مترجم:سیروس سهامی - رایزن - 560 صفحه - (در1جلد ) - وزیری - چاپ 1 سال 1371 - 3000 نسخه - 3300 ریال - انتخاب
8- یک زندگی (خاطرات مادربزرگ سان‌تر)
نويسنده:سرژ گرفتو ؛ مترجم:سیروس سهامی - نشر اختران - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 17000 ریال - 2 -72-8897-964-978 انتخاب
9- وصیتنامه اسپانیائی
نويسنده:آرتور کوستلر ؛ مترجم:سیروس سهامی - چاپخش - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 5 -08-5541-964 انتخاب
10- مسائل ممالک کم رشد
نويسنده:ایولا کوست ؛ مترجم:سیروس سهامی - چاپخش - 166 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3