لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (6)
تالیف (2)
ترجمه (27)
تهران (11)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (29) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تحلیل جغرافیایی
گردآورنده:اولیویه دولفوس ؛ مترجم:سیروس سهامی - نشر نیکا - دیویی: 910 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 3000 نسخه - 1700 ریال - انتخاب
2- فضای جهانی: تاملی در چگونگی پدیده‌ی جهانی شدن
نويسنده:اولیویه دولفوس ؛ نويسنده:سیروس سهامی - پاپلی - دیویی: 327.17 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 9 -03-6026-600-978 انتخاب
3- تحلیل جغرافیایی
مترجم:سیروس سهامی - نشر نیکا - دیویی: 910 - چاپ 1 سال 1370 - انتخاب
4- لئون تولستوی از نگاه خود و معاصرانش
مترجم:سیروس سهامی - نیکا - دیویی: 891.733 - 440 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 5 -73-5836-964 انتخاب
5- شهرها و روستاها
نويسنده:ژان‌برنار شاریه ؛ مترجم:سیروس سهامی - نشر نیکا - دیویی: 307.7 - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 2000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
6- جغرافیای نو
نويسنده:پل کلاوال ؛ مترجم:سیروس سهامی - سیروس سهامی - دیویی: 910 - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 1850 ریال - انتخاب
7- یک زندگی (خاطرات مادربزرگ سان‌تر)
نويسنده:سرژ گرفتو ؛ مترجم:سیروس سهامی - نشر اختران - دیویی: 944.28 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 17000 ریال - 2 -72-8897-964-978 انتخاب
8- سرزمین گیلان
نويسنده:الکساندر خودزکو ؛ مترجم:سیروس سهامی - فرهنگ ایلیا - دیویی: 955.23 - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1100 نسخه - 25000 ریال - 0 -79-8684-964 انتخاب
9- مسائل ممالک کم رشد
نويسنده:ایولا کوست ؛ مترجم:سیروس سهامی - چاپخش - دیویی: 330 - 166 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
10- جهان سوم
نويسنده:ادمون ژوو ؛ مترجم:سیروس سهامی - چاپخش - دیویی: 320 - 191 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3