لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (6)
تالیف (2)
ترجمه (27)
تهران (11)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (29) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- لئون تولستوی از نگاه خود و معاصرانش
مترجم:سیروس سهامی - نیکا - 440 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 5 -73-5836-964 انتخاب
2- تحلیل جغرافیایی
مترجم:سیروس سهامی - نشر نیکا - چاپ 1 سال 1370 - انتخاب
3- تهران - البرز
نويسنده:برنارد هورکاد ؛ مترجم:سیروس سهامی - محقق،ترانه - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 9 -61-8672-964-978 انتخاب
4- جهان سوم
نويسنده:ادمون ژوو ؛ مترجم:سیروس سهامی - چاپخش - 191 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
5- جغرافیا چیست؟ "تاملی در مسائل بنیادی جغرافیای معاصر"
نويسنده:ژاک شبلینگ ؛ مترجم:سیروس سهامی - محقق - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 5 -08-6600-964 انتخاب
6- تحلیل جغرافیایی
گردآورنده:اولیویه دولفوس ؛ مترجم:سیروس سهامی - نشر نیکا - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 3000 نسخه - 1700 ریال - انتخاب
7- تاریخ جغرافیا
نويسنده:پاول کلاول ؛ مترجم:سیروس سهامی - محقق - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 4500 ریال - 2 -1-90386-964 انتخاب
8- جغرافیای نو
نويسنده:پل کلاوال ؛ مترجم:سیروس سهامی - سیروس سهامی - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 1850 ریال - انتخاب
9- یک زندگی (خاطرات مادربزرگ سان‌تر)
نويسنده:سرژ گرفتو ؛ مترجم:سیروس سهامی - نشر اختران - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 17000 ریال - 2 -72-8897-964-978 انتخاب
10- وصیتنامه اسپانیائی
نويسنده:آرتور کوستلر ؛ مترجم:سیروس سهامی - چاپخش - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 5 -08-5541-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3