لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (6)
تالیف (2)
ترجمه (27)
تهران (11)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (29) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شهرها و روستاها
نويسنده:ژان‌برنار شاریه ؛ مترجم:سیروس سهامی - نشر نیکا - دیویی: 307.7 - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 3000 نسخه - 6400 ریال - 0 انتخاب
2- وضعیت جهان سوم در آستانه عصری نو
نويسنده:نوریا بادیا-لووراس ؛ مترجم:سیروس سهامی ؛ مترجم:فروزان خزائنی - چاپخش - دیویی: 330.91734 - 494 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2100 نسخه - 42000 ریال - 5 -39-5541-964 انتخاب
3- تاریخ جغرافیا
نويسنده:پاول کلاول ؛ مترجم:سیروس سهامی - محقق - دیویی: 910.9 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 4500 ریال - 2 -1-90386-964 انتخاب
4- فضای جغرافیایی
نويسنده:اولیویه دولفوس ؛ مترجم:سیروس سهامی - نشر نیکا - دیویی: 301.31 - 158 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 3300 نسخه - 3200 ریال - 0 انتخاب
5- جغرافیا چیست؟ "تاملی در مسائل بنیادی جغرافیای معاصر"
نويسنده:ژاک شبلینگ ؛ مترجم:سیروس سهامی - محقق - دیویی: 910 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 5 -08-6600-964 انتخاب
6- نقشه‌ی جدید جهان (درآمدی بر امر جهانی شدن)
نويسنده:اولیویه دولفوس ؛ نويسنده:سیروس سهامی ؛ ويراستار:لیلا بخت‌آور - پاپلی - دیویی: 327.17 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 32000 ریال - 4 -11-6026-600-978 انتخاب
7- وصیتنامه اسپانیائی
نويسنده:آرتور کوستلر ؛ مترجم:سیروس سهامی - چاپخش - دیویی: 946.08 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 5 -08-5541-964 انتخاب
8- سرود آدمک لوزیتانیایی
نويسنده:پیتر وایس ؛ مترجم:سیروس سهامی ؛ مترجم:ابوالقاسم پرتوی - نشر نیکا - دیویی: 833 - 156 صفحه - 2000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
9- فضای جهانی: تاملی در چگونگی پدیده‌ی جهانی شدن
نويسنده:اولیویه دولفوس ؛ نويسنده:سیروس سهامی - پاپلی - دیویی: 327.17 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 9 -03-6026-600-978 انتخاب
10- از ژئوپولیتیک تا چشم‌انداز "فرهنگ جغرافیا"
نويسنده:ایو لاکست ؛ مترجم:سیروس سهامی - پاپلی - دیویی: 910.3 - 610 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 170000 ریال - 0 -19-6026-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3