لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (6)
تالیف (2)
ترجمه (27)
تهران (11)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (29) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مسایل ممالک کم رشد
نويسنده:ایولا کوست ؛ مترجم:سیروس سهامی - چاپخش - 166 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
2- مسائل ممالک کم رشد
نويسنده:ایولا کوست ؛ مترجم:سیروس سهامی - چاپخش - 166 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
3- جغرافیای انسانی
نويسنده: دفتربهبودمدیریت،گروه‌آموزش‌های‌خاص‌سطوح ؛ مترجم:سیروس سهامی - رایزن - 412 صفحه - (در2جلد ) - وزیری - چاپ 1 سال 1371 - 3000 نسخه - 3400 ریال - انتخاب
4- شهرها و روستاها
نويسنده:ژان‌برنار شاریه ؛ مترجم:سیروس سهامی - نشر نیکا - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 3000 نسخه - 6400 ریال - 0 انتخاب
5- نقشه‌ی جدید جهان (درآمدی بر امر جهانی شدن)
نويسنده:اولیویه دولفوس ؛ نويسنده:سیروس سهامی ؛ ويراستار:لیلا بخت‌آور - پاپلی - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 32000 ریال - 4 -11-6026-600-978 انتخاب
6- جغرافیای انسانی
نويسنده: دفتربهبودمدیریت،گروه‌آموزش‌های‌خاص‌سطوح ؛ مترجم:سیروس سهامی - رایزن - 560 صفحه - (در1جلد ) - وزیری - چاپ 1 سال 1371 - 3000 نسخه - 3300 ریال - انتخاب
7- فضای جهانی: تاملی در چگونگی پدیده‌ی جهانی شدن
نويسنده:اولیویه دولفوس ؛ نويسنده:سیروس سهامی - پاپلی - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 9 -03-6026-600-978 انتخاب
8- ساعت سرمستی
نويسنده:هوبرت ریوز ؛ نويسنده:رضا فرنود ؛ نويسنده:سیروس سهامی - نشر قطره - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1371 - 3300 نسخه - 2850 ریال - انتخاب
9- جغرافیای نو
نويسنده:پل کلاوال ؛ مترجم:سیروس سهامی - صاحب اثر - 162 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 3000 نسخه - 1850 ریال - انتخاب
10- فضای جغرافیایی
نويسنده:اولیویه دولفوس ؛ مترجم:سیروس سهامی - نشر نیکا - 158 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 3300 نسخه - 3200 ریال - 0 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3