لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (53)
تالیف (4)
ترجمه (94)
تهران (81)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (81)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (98) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:خسرو شایسته ؛ بازنويسي:مجید سیف - سپیده - دیویی: 823.5 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2500 ریال - 964-5773-27-X انتخاب
2- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:سپیده خلیلی - نشر افق - دیویی: 823.4 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 9000 ریال - 5 -50-6742-964 انتخاب
3- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:ف علی‌عسگر - سعدی - دیویی: 823.5 - 112 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - 200 ریال - انتخاب
4- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ به‌اهتمام:اریک کستنر ؛ مترجم:سپیده خلیلی - نشر افق - دیویی: 823.5 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 7000 ریال - 5 -50-6742-964 انتخاب
5- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:محمدصادق شریعتی - گویش نو - دیویی: 823.5 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 240000 ریال - 7 -14-6480-622-978 انتخاب
6- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:سمیه شکرزاده - آسمانگون - دیویی: 823.5 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 9 -7-95507-622-978 انتخاب
7- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:سیده‌منصوره کاظمی‌هریکندی - حنانه - دیویی: 823.5 - 40 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3200 ریال - 964-5941-27-X انتخاب
8- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:سپیده خلیلی ؛ به‌اهتمام:اریک کستنر - نشر افق - دیویی: 823.5 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 2800 ریال - 7 -08-6003-964 انتخاب
9- سفر‌های گالیور‮‬‏‫
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:محمد همت‌خواه - عصر اندیشه - دیویی: 823.5 - 60 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 40000 ریال - 1 -06-5550-600-978 انتخاب
10- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:سپیده خلیلی ؛ نويسنده:سیروس ارجمندی - نشر افق - دیویی: 823.5 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10