لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(44)
چاپ مجدد (14)
تالیف (50)
ترجمه (8)
تهران (50)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (58) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نائین، شهر هزاره‌های تاریخی
نويسنده:حسین سلطان‌زاده - دفتر پژوهشهای فرهنگی - 330 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 3300 نسخه - 14000 ریال - انتخاب
2- گونه‌شناسی معماری مساجد در جمهوری آذربایجان
نويسنده:ش.س. فتح‌الله‌یف ؛ مترجم:لیلا ربن‌شه ؛ مترجم:حسین سلطان‌زاده - دفتر پژوهشهای فرهنگی - 104 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 5950 ریال - انتخاب
3- فضاهای معماری و شهری در نگارگری ایرانی
نويسنده:حسین سلطان‌زاده - چهارطاق - 180 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 36000 ریال - 5 -4-95426-964-978 انتخاب
4- معماری کلاسیک: راهنمای جامع سبک کلاسیک
نويسنده:رابرت آدام ؛ به‌اهتمام:حسین سلطان‌زاده - دفتر پژوهشهای فرهنگی - 328 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 15600 ریال - انتخاب
5- پنجره‌های قدیمی تهران
نويسنده:حسین سلطان‌زاده - دفتر پژوهشهای فرهنگی - 312 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 15000 ریال - انتخاب
6- شهرهای زیارتی در سرزمین‌های اسلامی: آثار پژوهشی دانشجویان دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
نويسنده:حسین سلطان‌زاده ؛ نويسنده:ندا غربا ؛ نويسنده:لهون اسدی - دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین - 126 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 76000 ریال - 7 -3086-10-964-978 انتخاب
7- گنجنامه: فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران: خانه‌های کاشان
نويسنده:مریم‌دخت موسوی‌روضاتی ؛ نويسنده:حسین سلطان‌زاده ؛ مترجم:کلود کرباسی - دانشگاه شهید بهشتی - 170 صفحه - رحلی (گالینگور) - 3000 نسخه - 85000 ریال - انتخاب
8- بازارهای ایرانی
نويسنده:حسین سلطان‌زاده - دفتر پژوهشهای فرهنگی - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 5100 نسخه - 8800 ریال - 2 -25-5799-964 انتخاب
9- معماری سرزمین‌های هخامنشی
نويسنده:حسین سلطان‌زاده ؛ نويسنده:فاطمه شکروی ؛ نويسنده:مهرنوش صادقین - دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین - 168 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 180000 ریال - 0 -3085-10-964-978 انتخاب
10- تبریز: خشتی استوار در معماری ایران
نويسنده:حسین سلطان‌زاده - دفتر پژوهشهای فرهنگی - 228 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 29500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6