لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(43)
چاپ مجدد (14)
تالیف (49)
ترجمه (8)
تهران (50)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (57) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ مختصر شهر و شهرنشینی در ایران (از دوران باستان تا 1355 ه.ش)
نويسنده:حسین سلطان‌زاده - چهارطاق - 348 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 105000 ریال - 9 -6-95426-964-978 انتخاب
2- معماری فضاهای آیینی: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
نويسنده:حسین سلطان‌زاده ؛ نويسنده:محمد عابدی ؛ نويسنده:شایسته آرمندی - چهارطاق - 130 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 145000 ریال - 5 -2-92992-600-978 انتخاب
3- باغ باب در کابل
مترجم:حسین سلطان‌زاده ؛ نويسنده:ماریاترزا پارپالیولوشپرد - چهارطاق - 74 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 85000 ریال - 1 -3-95659-600-978 انتخاب
4- نقش اقلیم و فرهنگ در شکل‌گیری حیاط مرکزی
زيرنظر:حسین سلطان‌زاده ؛ ويراستار:علی طهموری ؛ نويسنده:غلامرضا ابراهیمی - چهارطاق - 188 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 160000 ریال - 7 -1-95659-600-978 انتخاب
5- نائین، شهر هزاره‌های تاریخی
نويسنده:حسین سلطان‌زاده - دفتر پژوهشهای فرهنگی - 330 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 3300 نسخه - 14000 ریال - انتخاب
6- معماری بومی مناطق کوهستانی و معتدل ایران: مجموعه مقالات درسی دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
زيرنظر:حسین سلطان‌زاده ؛ نويسنده:مرضیه طالبی ؛ نويسنده:قربان افشار - چهارطاق - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 500 نسخه - 42000 ریال - 3 -8-95426-964-978 انتخاب
7- فلسفه و معماری
نويسنده:سیدموسی دیباج ؛ نويسنده:حسین سلطان‌زاده - دفتر پژوهشهای فرهنگی - 120 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 1 -31-6269-964 انتخاب
8- بازتاب فرهنگ در فضاهای معماری و شهری سرزمین های اسلامی
نويسنده:نگار صالحی ؛ نويسنده:علی صمیمی‌شارمی ؛ نويسنده:مرضیه پورمحمدی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 130000 ریال - 4 -3649-10-964-978 انتخاب
9- هنرهای اسلامی: یادداشت‌هایی در باب دیدگاه تیتوس بورکهارت درباره هنرهای اسلامی
نويسنده:حسین سلطان‌زاده ؛ ويراستار:پروین حیدری - دفتر پژوهشهای فرهنگی - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 1 -366-379-964-978 انتخاب
10- پنجره‌های قدیمی تهران
نويسنده:حسین سلطان‌زاده - دفتر پژوهشهای فرهنگی - 312 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 15000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6