لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(43)
چاپ مجدد (14)
تالیف (49)
ترجمه (8)
تهران (50)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (57) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تبریز: خشتی استوار در معماری ایران
نويسنده:حسین سلطان‌زاده - دفتر پژوهشهای فرهنگی - 526 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه - 113000 ریال - 8 -200-379-964-978 انتخاب
2- آسمانه 5: مجموعه مقالات سومین همایش علمی دانش‌آموختگان معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین (دوره جدید - شماره اول)
زيرنظر:حسین سلطان‌زاده ؛ زيرنظر:جمال‌الدین سهیلی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 7 -1259-10-964-978 انتخاب
3- بازارهای ایرانی
نويسنده:حسین سلطان‌زاده - دفتر پژوهشهای فرهنگی - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 2 -25-5799-964 انتخاب
4- معماری سرزمین‌های هخامنشی
نويسنده:حسین سلطان‌زاده ؛ نويسنده:فاطمه شکروی ؛ نويسنده:مهرنوش صادقین - دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین - 168 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 180000 ریال - 0 -3085-10-964-978 انتخاب
5- بازار در شهرهای اسلامی
نويسنده:سیده‌مریم گیلانی ؛ نويسنده:الهام امام‌زادگان ؛ نويسنده:مریم رضاپور - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 136 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 130000 ریال - 5 -4025-10-964-978 انتخاب
6- گسترش طراحی در معماری هند (جزییات طرح‌های معماری هند)
نويسنده:کلود بتلی ؛ مترجم:حسین سلطان‌زاده - چهارطاق - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 6 -7-95426-964-978 انتخاب
7- تخت جمشید
نويسنده:حسین سلطان‌زاده - دفتر پژوهشهای فرهنگی - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 3000 نسخه - 9500 ریال - 6 -48-6269-964 انتخاب
8- هویت در معماری معاصر جهان: مجموعه مقالات درسی دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
نويسنده:حسین سلطان‌زاده - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین - 144 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 38000 ریال - 3 -0379-10-964-978 انتخاب
9- الگوهای بومی در باغ‌های کشورهای اسلامی: مجموعه مقالات دانشجویان دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
نويسنده:سیما ابراهیمی ؛ نويسنده:یاشار اصلانیان ؛ نويسنده:علی‌اکبر اکبری - دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین - 152 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 2 -3573-10-964-978 انتخاب
10- خانه در فرهنگ ایرانی (مفاهیم و بعضی از کاربردها)
نويسنده:حسین سلطان‌زاده - دفتر پژوهشهای فرهنگی - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 0 -392-379-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6