لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (5)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چالش‌های نظام اکتساب سلاح و تجهیزات دفاعی
نويسنده:قاسم فولادی ؛ نويسنده:حسین دهقانی‌پوده ؛ نويسنده:محمد مهدی‌نژادنوری - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 338.4762340955 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100000 ریال - 0 -02-6350-622-978 انتخاب
2- مباحثی در زمینه آموزش وتوانبخشی کودکان دچارنقص شنوایی
نويسنده:ابوالفضل سعیدی - انتشارات قرن - دیویی: 616 - 199 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1368 - 1200 ریال - انتخاب
3- دکترین آماد و پشتیبانی عملیات مشترک: 6 آوریل 2000
مترجم: گروه مترجمین دانشگاه ؛ ويراستار:ابوالفضل سعیدی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 355.46 - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 400000 ریال - 5 -80-6885-622-978 انتخاب
4- فرهنگ آموزش نظامی
گردآورنده:یاور ماه‌پیکر ؛ ويراستار:ابوالفضل سعیدی ؛ ويراستار:محمدرضا آهنی - روناس - دیویی: 355.003 - 752 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 2 -53-7587-964-978 انتخاب
5- فرهنگ اختصارات نظامی (انگلیسی به فارسی)
گردآورنده:محمدرضا آهنی ؛ ويراستار:ابوالفضل سعیدی - روناس - دیویی: 355.003 - 784 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 350000 ریال - 0 -73-7587-964-978 انتخاب
6- شایستگی‌های مدیران منابع انسانی
نويسنده:عبداله پیکرنگار ؛ نويسنده:ناصر پورصادق ؛ ويراستار:ابوالفضل سعیدی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 658.4090955 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 150000 ریال - 4 -82-7256-600-978 انتخاب
7- فناوری و دکترین نظامی = Technology and military doctrine: essays on a challenging relationship
نويسنده:اروینگ‌برینتون هالی ؛ مترجم: گروه مترجمین دانشگاه ؛ ويراستار:مسعود اسفندیاری - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 358.4009 - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 380000 ریال - 6 -83-6885-622-978 انتخاب
8- فرهنگ توصیفی مفاهیم راهبردی
نويسنده: دفتر واژه‌گزینی نظامی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی ؛ به‌اهتمام:سیداسماعیل افتخاری ؛ زيرنظر:ابوالفضل سعیدی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 658.4012 - 892 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1250000 ریال - 8 -47-6885-622-978 انتخاب
9- عملیات مشترک: 17 سپتامبر 2006 با تغییرات مندرج در 13 فوریه 2008 ...
مترجم:امیررضا قائمی ؛ ويراستار:ابوالفضل سعیدی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 355.46 - 394 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 740000 ریال - 7 -94-7256-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1