لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (29)
تالیف (62)
ترجمه (6)
تهران (59)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (16)
كمك درسی و آموزشی (22)

تعداد یافت شده (68) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مشخصات ارقام گندم نان، گندم دوروم، جو، تریتیکاله و چاودار معرفی شده توسط بخش تحقیقات غلات (1382 - 1309)
گردآورنده:عباس سعیدی ؛ گردآورنده:عظیم اکبری ؛ گردآورنده:فرشاد بختیار - نشر آموزش کشاورزی - دیویی: 633.10955 - 106 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 9 -36-7908-964 انتخاب
2- مهربان‌ترین حیوان جنگل
نويسنده:عباس سعیدی - خشایار - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 10000 نسخه - 2500 ریال - 2 -124-441-964 انتخاب
3- شالوده مکان‌یابی و استقرار روستاهای جدید
نويسنده:عباس سعیدی ؛ نويسنده:صدیقه حسینی‌حاصل - شهیدی،بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - دیویی: 307.1412 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1000 نسخه - 52000 ریال - 1 -20-5099-600-978 انتخاب
4- نگرشی نو بر مثنوی مولوی
نويسنده:عباس سعیدی - آفتاب عالمتاب - دیویی: 8fa1.31 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 2 -2-95296-964-978 انتخاب
5- لباس جمیلا
نويسنده:نیکی دیلی ؛ مترجم:سیما رحیمی ؛ ويراستار:عباس سعیدی - سخنوران - دیویی: 823 - 30 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 3000 نسخه - 150000 ریال - 8 -284-383-600-978 انتخاب
6- جغرافیا: دوره‌ی پیش‌دانشگاهی: رشته‌ی علوم‌انسانی
نويسنده:عباس سعیدی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 910.76 - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1391 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 7 -767-385-964-978 انتخاب
7- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: توت ابوالفضل - خرمن و خرمن‌کوبی
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 782 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 720000 ریال - 9 -68-6326-600-978 انتخاب
8- آموزش علمی، کاربردی و گام به گام پارچه‌ساز تزئینی کریئت شکوه (بهاران)
نويسنده:اکرم‌السادات بدری ؛ ويراستار:عباس سعیدی - نقش آفرینان طنین بابکان - دیویی: 646.4007 - 56 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 6 -12-5606-600-978 انتخاب
9- مبانی جغرافیای روستایی
نويسنده:عباس سعیدی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 910.09 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 6 -295-459-964 انتخاب
10- مبانی جغرافیای روستایی
نويسنده:عباس سعیدی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 910.91734 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1394 - 2500 نسخه - 60000 ریال - 7 -411-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7