لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (5)
تالیف (11)
ترجمه (0)
تهران (10)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب تحلیلی متون روان‌شناسی 1 به زبان خارجه = English in psychology (1)
نويسنده:رضا شایانی ؛ ويراستار:لیلا مرادی ؛ زيرنظر:محمدرضا حبیب‌وند - راه - دیویی: 428.64 - 458 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 5 -103-427-600-978 انتخاب
2- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: باران‌خواهی - توت
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 774 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 7 -33-6326-600-978 انتخاب
3- قدرت درون
نويسنده:رضا پورزاهد ؛ ويراستار:لیلا مرادی - عقیل - دیویی: 153 - 332 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 650000 ریال - 9 -209-163-600-978 انتخاب
4- قدرت درون
نويسنده:رضا پورزاهد ؛ ويراستار:لیلا مرادی - عقیل - دیویی: 153 - 332 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 650000 ریال - 9 -209-163-600-978 انتخاب
5- راهنمای جامع کارآموزی در عرصه‌ی علوم بهداشتی ویژه‌ی دانشجویان بهداشت عمومی و سایر رشته‌های مرتبط ...
گردآورنده:ژاله راستی‌عمادآبادی ؛ گردآورنده:سیدمنصور کشفی ؛ گردآورنده:مهناز زادانی‌فرد - دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دیویی: 614 - 596 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300 نسخه - 1875000 ریال - 8 -90-6391-600-978 انتخاب
6- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: توت ابوالفضل - خرمن و خرمن‌کوبی
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 782 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 720000 ریال - 9 -68-6326-600-978 انتخاب
7- کتاب تحلیلی متون روان‌شناسی 1 به زبان خارجه = English in psychology (1)
نويسنده:رضا شایانی ؛ ويراستار:لیلا مرادی ؛ زيرنظر:محمدرضا حبیب‌وند - راه - دیویی: 428.64 - 456 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 1000 نسخه - 320000 ریال - 5 -103-427-600-978 انتخاب
8- کتاب تحلیلی متون روان‌شناسی 1 به زبان خارجه = English in psychology (1)
نويسنده:رضا شایانی ؛ ويراستار:لیلا مرادی ؛ زيرنظر:محمدرضا حبیب‌وند - راه - دیویی: 428.64 - 456 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 1000 نسخه - 360000 ریال - 5 -103-427-600-978 انتخاب
9- کتاب تحلیلی متون روان‌شناسی 1 به زبان خارجه = English in psychology (1)
نويسنده:رضا شایانی ؛ ويراستار:لیلا مرادی - راه - دیویی: 428.64 - 460 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 5 -103-427-600-978 انتخاب
10- کتاب تحلیلی متون روان‌شناسی 1 به زبان خارجه = English in psychology (1)
نويسنده:رضا شایانی ؛ ويراستار:لیلا مرادی ؛ زيرنظر:محمدرضا حبیب‌وند - راه - دیویی: 428.64 - 456 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1000 نسخه - 280000 ریال - 5 -103-427-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2