لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (0)
تالیف (10)
ترجمه (0)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تک‌چهره نویسنده (دفتر دوم)
نويسنده:حسن میرعابدینی - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - دیویی: 8fa3.008352 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 90000 ریال - 5 -20-8735-600-978 انتخاب
2- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: توت ابوالفضل - خرمن و خرمن‌کوبی
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 782 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 720000 ریال - 9 -68-6326-600-978 انتخاب
3- سرگذشت تاریخ‌نگاری ادبیات معاصر ایران
نويسنده:حسن میرعابدینی - فرهنگ نشر نو،آسیم - دیویی: 8fa0.906 - 436 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 440000 ریال - 0 -89-7439-600-978 انتخاب
4- شهروند شهرهای داستانی: تحلیل زندگی و آثار محمدعلی جمال‌زاده
نويسنده:حسن میرعابدینی ؛ ويراستار:دلشاد اکبریانی - دنیای اقتصاد - دیویی: 8fa3.62 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - 5 -08-8591-600-978 انتخاب
5- دانشنامه زبان و ادب فارسی
مقاله نويس:سیده‌نیلگون دریایی ؛ مقاله نويس:اسماعیل سعادت ؛ مقاله نويس:محمدجعفر یاحقی - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - دیویی: 8fa0.3 - 862 صفحه - جلد 5 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 600000 ریال - 0 -90-7531-964-978 انتخاب
6- تک‌چهره نویسنده
نويسنده:حسن میرعابدینی - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - دیویی: 8fa3.009 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 4 -93-6143-600-978 انتخاب
7- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
8- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: باران‌خواهی - توت
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 774 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 60000 ریال - 7 -33-6326-600-978 انتخاب
9- کتاب‌شناسی نقد و بررسی ادبیات داستانی معاصر: جلال آل‌احمد، صادق چوبک، سیمین دانشور، ابراهیم گلستان
نويسنده:فاطمه فرهودی‌پور ؛ زيرنظر:حسن میرعابدینی - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - دیویی: 8fa3.6209016 - 238 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 250000 ریال - 9 -98-6143-600-978 انتخاب
10- شهروند شهرهای داستانی: زندگی و آثار سید محمدعلی جمال‌زاده
نويسنده:حسن میرعابدینی - چشمه - دیویی: 8fa3.62 - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 160000 ریال - 3 -954-229-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1