لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (69)
تالیف (78)
ترجمه (0)
تهران (78)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (78) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خاطرات عزت شاهی (مطهری)
تدوين:محسن کاظمی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.083092 - 862 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 100000 ریال - 9 -153-506-964 انتخاب
2- نقاشی قهوه‌خانه: خاطرات کاظم دارابی متهم دادگاه میکونوس
نويسنده:محسن کاظمی - سوره مهر - دیویی: 955.08240452 - 968 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 970000 ریال - 7 -2820-03-600-978 انتخاب
3- خاطرات عزت شاهی
تدوين:محسن کاظمی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.0824092 - 866 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 16 سال 1389 - 120000 ریال - 9 -153-506-964-978 انتخاب
4- خاطرات مرضیه حدیدچی (دباغ)
نويسنده:مرضیه دباغ ؛ به‌اهتمام:محسن کاظمی - سوره مهر - دیویی: 955.082 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1388 - 45000 ریال - 3 -725-471-964-978 انتخاب
5- خاطرات احمد احمد
تدوين:محسن کاظمی - سوره مهر - دیویی: 955.0824092 - 622 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1388 - 81000 ریال - 8 -423-471-964-978 انتخاب
6- خاطرات عزت شاهی
تدوين:محسن کاظمی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.083092 - 868 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1387 - 110000 ریال - 9 -153-506-964-978 انتخاب
7- خاطرات احمد احمد
به‌اهتمام:محسن کاظمی - سوره مهر - دیویی: 955.0824092 - 574 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 46000 ریال - 7 -423-471-964 انتخاب
8- خاطرات مرضیه حدیدچی (دباغ)
نويسنده:مرضیه دباغ ؛ به‌اهتمام:محسن کاظمی - سوره مهر - دیویی: 955.084 - 342 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1390 - 55000 ریال - 3 -725-471-964-978 انتخاب
9- خاطرات عزت شاهی
تدوين:محسن کاظمی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.0824092 - 848 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 23 سال 1398 - 900000 ریال - 9 -153-506-964-978 انتخاب
10- شب‌های بی‌مهتاب: خاطرات اسیر آزاد شده ایرانی سرهنگ شهاب‌الدین شهبازی
تدوين:محسن کاظمی - سوره مهر - دیویی: 955.0843092 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 35000 ریال - 8 -928-471-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8