لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (3)
تالیف (16)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ده‌قه‌کانی ئه‌ده‌بی کوردی
نويسنده:علاء‌الدین سجادی - کردستان - دیویی: 8fa9.2 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 80000 ریال - 4 -183-980-964-978 انتخاب
2- نرخ‌شناسی (لیکولینه‌وه و ره‌خنه‌ی ئه‌ده‌بی)
نويسنده:علاء‌الدین سجادی - انتشارات کردستان - دیویی: 8fa9.2 - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 120000 ریال - 4 -211-980-964-978 انتخاب
3- میژوی ئه بی ده کوردی: میژوه ئه ده ب زانباری
نويسنده:علاء‌الدین سجادی - دفتر نشر معارف - دیویی: 8fa9.21 - 632 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - انتخاب
4- رشته‌ی مرواری (کوموله ئه‌ده‌بییکی ه‌ره به‌نرخه له فه‌لسه‌فه و بیروباوه‌ری کوردی)
نويسنده:علاء‌الدین سجادی - کردستان - دیویی: 8fa9.2262 - 1216 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 3 -247-980-964-978 انتخاب
5- شورشه کانی کورد وه کورد و کوماری عراق
نويسنده:علاء‌الدین سجادی - احمد محمدی - دیویی: 956.00491597 - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2500 نسخه - 30000 ریال - 964-06-2263-X انتخاب
6- شورشه‌کانی کورد و کورد کوماری عیراق
نويسنده:علاء‌الدین سجادی - کردستان - دیویی: 955.984 - 306 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 6 -259-980-964-978 انتخاب
7- میژووی: ئه‌ده‌بی کوردی (میرووه، ئه‌ده‌ب، زانیاری)
نويسنده:علاء‌الدین سجادی - کردستان - دیویی: 8fa9.2 - 680 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -098-980-964-978 انتخاب
8- تاریخ جنبشهای آزادی‌بخش مردم کرد
نويسنده:علاء‌الدین سجادی ؛ مترجم:احمد محمدی - احمد محمدی - دیویی: 956.00491597 - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 17000 ریال - 0 -030-360-964 انتخاب
9- همه‌میشه به‌هار: کومه‌له چیروکیکه هه‌موو جوره گوبه‌ندیکی کورده‌واری پیشان ئه‌دا ...
نويسنده:علاء‌الدین سجادی - انتشارات کردستان - دیویی: 8fa9.23 - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 90000 ریال - 1 -324-980-964-978 انتخاب
10- تاریخ جنبشهای کردستان
نويسنده:علاء‌الدین سجادی ؛ مترجم:رئوف کریمی - انتشارات کردستان - دیویی: 956.00491597 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 8 -83-6546-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2