لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (3)
تالیف (16)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- میژووی: ئه‌ده‌بی کوردی (میرووه، ئه‌ده‌ب، زانیاری)
نويسنده:علاء‌الدین سجادی - کردستان - 680 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -098-980-964-978 انتخاب
2- شورشه‌کانی کورد و کورد کوماری عیراق
نويسنده:علاء‌الدین سجادی - کردستان - 306 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 6 -259-980-964-978 انتخاب
3- گیتیی زینده‌وه‌ر
نويسنده:علاء‌الدین سجادی - کردستان - 298 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 50000 ریال - 8 -325-980-964-978 انتخاب
4- میژوی ئه بی ده کوردی: میژوه ئه ده ب زانباری
نويسنده:علاء‌الدین سجادی - دفتر نشر معارف - 632 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - انتخاب
5- شورشه کانی کورد وه کورد و کوماری عراق
نويسنده:علاء‌الدین سجادی - احمد محمدی - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2500 نسخه - 30000 ریال - 964-06-2263-X انتخاب
6- گزیده‌ای از لطیفه‌های رشته‌ی مرواری (کردی - فارسی)
نويسنده:علاء‌الدین سجادی ؛ مترجم:فرید علاقبندان ؛ ويراستار:جمال احمدی - آراس - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -65-7682-600-978 انتخاب
7- تاریخ جنبشهای آزادی‌بخش مردم کرد
نويسنده:علاء‌الدین سجادی ؛ مترجم:احمد محمدی - احمد محمدی - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 17000 ریال - 0 -030-360-964 انتخاب
8- رشته مروارید
نويسنده:علاء‌الدین سجادی - افخم‌زاده - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 2000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
9- رشته مروارید
نويسنده:علاء‌الدین سجادی - محمدی - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 3000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
10- تاریخ جنبشهای کردستان
نويسنده:علاء‌الدین سجادی ؛ مترجم:رئوف کریمی - انتشارات کردستان - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 8 -83-6546-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2