لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (10)
تالیف (22)
ترجمه (6)
تهران (27)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی
نويسنده:سیدجعفر سجادی ؛ ويراستار:صادق سجادی - طهوری - دیویی: 297.803 - 814 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1373 - 1000 نسخه - 15500 ریال - انتخاب
2- فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی
نويسنده:سیدجعفر سجادی ؛ ويراستار:صادق سجادی - کتابخانه طهوری - دیویی: 297.8303 - 836 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1378 - 1500 نسخه - 38500 ریال - 964-90079-2-X انتخاب
3- از تهران تا کاراکاس: نفت و سیاست در ایران
نويسنده: فرمانفرماییان ؛ ويراستار:صادق سجادی - نشر تاریخ ایران - دیویی: 955 - 918 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1373 - 2000 نسخه - 18000 ریال - انتخاب
4- فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی
نويسنده:سیدجعفر سجادی ؛ ويراستار:صادق سجادی - طهوری - دیویی: 297.8303 - 836 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1379 - 1500 نسخه - 45000 ریال - 964-90079-2-X انتخاب
5- واژه‌نامه فلسفه و علوم اجتماعی
نويسنده:جمیل صلیبا ؛ مترجم:کاظم برگ‌نیسی ؛ مترجم:صادق سجادی - انتشار - دیویی: 190 - 656 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1371 - 1000 نسخه - 6500 ریال - انتخاب
6- دیوان حافظ بر اساس نسخه نویافته بسیار کهن
به‌اهتمام:صادق سجادی ؛ به‌اهتمام:علی بهرامیان - فکر روز - دیویی: 8fa1.32 - 630 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - انتخاب
7- برزوی طبیب و منشاء کلیله و دمنه
نويسنده:فرانسوادو بلوا ؛ مترجم:صادق سجادی - طهوری - دیویی: 8fa8.823 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 18500 ریال - 4 -35-6414-964 انتخاب
8- دیوان حافظ بر اساس نسخه نویافته بسیار کهن
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ ويراستار:صادق سجادی ؛ ويراستار:علی بهرنگی - شرکت انتشاراتی فکر روز - دیویی: 8fa1.32 - 624 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - انتخاب
9- اسلام: پژوهشی تاریخی و فرهنگی
نويسنده:آذرتاش آذرنوش ؛ نويسنده:علی بهرامیان ؛ نويسنده:احمد پاکتچی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 297.08 - 638 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 280000 ریال - 6 -595-422-964-978 انتخاب
10- دانشنامه تهران بزرگ: شمیرانات (1)
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ مقاله نويس:شیرین شادفر ؛ ويراستار:علی کرم‌همدانی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 955.122 - 562 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 3 -28-6326-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3