لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (107)
تالیف (128)
ترجمه (0)
تهران (128)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (128) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نمادشناسی (نگاهی به نمادها و اسطوره‌های ایران و جهان در گذر زمان)
نويسنده:هدایت‌الله ستوده - ندای آریانا - دیویی: 302.2 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 120000 ریال - 3 -19-5770-600-978 انتخاب
2- روان‌شناسی اجتماعی
نويسنده:هدایت‌الله ستوده - آوای نور - دیویی: 302 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 12000 ریال - 0 -78-6063-964 انتخاب
3- آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات)
نويسنده:هدایت‌الله ستوده - آوای نور - دیویی: 302.542 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 26 سال 1396 - 170000 ریال - 5 -41-5819-964 انتخاب
4- روان‌شناسی جنایی
نويسنده:هدایت‌الله ستوده ؛ نويسنده:بهشته میرزایی ؛ نويسنده:افسانه پازند - آوای نور - دیویی: 364.3 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 75000 ریال - 2 -29-6063-964 انتخاب
5- جامعه‌شناسی (مفاهیم کلیدی)
نويسنده:منصور قنادان ؛ نويسنده:ناهید مطیع ؛ نويسنده:هدایت‌الله ستوده - آوای نور - دیویی: 301 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 28000 ریال - 7 -18-6063-964 انتخاب
6- مردم‌شناسی با تکیه بر فرهنگ مردم ایران
نويسنده:هدایت‌الله ستوده ؛ نويسنده:محمود رنجبر - ندای آریانا - دیویی: 301 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 150000 ریال - 4 -0-95634-964-978 انتخاب
7- جامعه‌شناسی (مفاهیم کلیدی)
نويسنده:منصور قنادان ؛ نويسنده:ناهید مطیع ؛ نويسنده:هدایت‌الله ستوده - آوای نور - دیویی: 301 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 34000 ریال - 7 -18-6063-964 انتخاب
8- مردم‌شناسی ایلات و عشایر ایران
نويسنده:یعقوب شربتیان ؛ ويراستار:هدایت‌الله ستوده - ندای آریانا - دیویی: 955.97 - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 20000 ریال - 7 -3-96625-964 انتخاب
9- جامعه‌شناسی در ادبیات فارسی
نويسنده:هدایت‌الله ستوده ؛ باهمكاري:مظفرالدین شهبازی - آوای نور - دیویی: 8fa0.072 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 11000 ریال - 5 -84-6063-964 انتخاب
10- جامعه‌شناسی در ادبیات فارسی (اجتماعات در ادبیات فارسی)
نويسنده:هدایت‌الله ستوده ؛ نويسنده:مظفرالدین شهبازی - ندای آریانا - دیویی: 8fa0.9355 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 165000 ریال - 5 -4-96625-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13