لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (0)
تالیف (8)
ترجمه (2)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانشنامه حافظ شناسی
نويسنده:حیدر آخوندزاده ؛ ويراستار:حمید عروجی ؛ ويراستار:فرهاد طاهری - سبزان - دیویی: 8fa1.32 - 600 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 1100000 ریال - 4 -243-117-600-978 انتخاب
2- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
3- دانشنامه حافظ شناسی
نويسنده:حیدر آخوندزاده ؛ ويراستار:حمید عروجی ؛ ويراستار:فرهاد طاهری - سبزان - دیویی: 8fa1.32 - 600 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 1050000 ریال - 1 -244-117-600-978 انتخاب
4- دانشنامه حافظ شناسی
نويسنده:حیدر آخوندزاده ؛ ويراستار:حمید عروجی ؛ ويراستار:فرهاد طاهری - سبزان - دیویی: 8fa1.32 - 684 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 1320000 ریال - 0 -241-117-600-978 انتخاب
5- کوه‌ها و دشت‌ها: ایران باستان و بین‌النهرین
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:عباس مقدم ؛ ويراستار:فرهاد طاهری - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری - دیویی: 955.0043 - 204 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 8 -45-8412-600-978 انتخاب
6- خاطرات یک دیپلمات: خاطرات جواد منصوری
نويسنده:جواد منصوری ؛ تدوين:محمدمحسن مصحفی ؛ ويراستار:فرهاد طاهری - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.0824092 - 564 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 300000 ریال - 9 -0226-03-600-978 انتخاب
7- دانشنامه حافظ شناسی
نويسنده:حیدر آخوندزاده ؛ ويراستار:حمید عروجی ؛ ويراستار:فرهاد طاهری - سبزان - دیویی: 8fa1.32 - 600 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 1240000 ریال - 7 -242-117-600-978 انتخاب
8- زوال اندیشه آمریکایی "چطور تحصیلات عالی باعث افول دموکراسی و تضعیف روح دانشجویان شده است"
نويسنده:آلن بلوم ؛ مقدمه:سال بلو ؛ مترجم:رضا دلاوری - دانش‌پرور - دیویی: 378.0120973 - 532 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 400000 ریال - 4 -112-123-600-978 انتخاب
9- خاطرات یک دیپلمات: خاطرات جواد منصوری
نويسنده:جواد منصوری ؛ تدوين:محمدمحسن مصحفی ؛ ويراستار:فرهاد طاهری - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.0824092 - 508 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 290000 ریال - 6 -0227-03-600-978 انتخاب
10- نشانی از تاک نشان
نويسنده:محمدحسین طاهری ؛ مقدمه:فرهاد طاهری - سپهر خرد - دیویی: 8fa1.62 - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 450000 ریال - 3 -2-96574-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1