لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (2)
تهران (3)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نامیدن تعلیق: برنامه‌ای پژوهشی برای جامعه‌شناسی تاریخی انتقادی در ایران
نويسنده:روح‌الله اسلامی ؛ نويسنده:صالح اولاددمشقیه ؛ نويسنده:مزدک تمجیدی - مانیا هنر - دیویی: 301.02 - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 470000 ریال - 2 -34-8975-600-978 انتخاب
2- گفتاری درباره اقتصاد سیاسی
نويسنده:ژان‌ژاک روسو ؛ مترجم:سیدمهدی یوسفی ؛ ويراستار:فرشیده اسدی - روزبهان - دیویی: 320.01 - 124 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 95000 ریال - 3 -047-174-600-978 انتخاب
3- دانشنامه نظریه‌های روایت
نويسنده:دیوید هرمن ؛ نويسنده:منفرد یان ؛ نويسنده:ماری‌لو رایان - نیلوفر - دیویی: 808.3 - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 4 -681-448-964-978 انتخاب
4- مسئله علم و علم انسانی در دارالفنون عصر ناصری: پژوهشی در آثار مکتوب شناخته شده دارالفنون (از 1267 تا 1313ق)
نويسنده:ابراهیم توفیق ؛ نويسنده:سیدمهدی یوسفی ؛ نويسنده:آرش حیدری - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - دیویی: 509.55 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 320000 ریال - 2 -055-226-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1