لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (9)
تالیف (13)
ترجمه (0)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مردم‌شناسی با تکیه بر فرهنگ مردم ایران
نويسنده:هدایت‌الله ستوده ؛ نويسنده:محمود رنجبر - ندای آریانا - دیویی: 301 - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 28000 ریال - 7 -0-95634-964 انتخاب
2- مردم‌شناسی با تکیه بر فرهنگ مردم ایران
نويسنده:هدایت‌الله ستوده ؛ نويسنده:محمود رنجبر - ندای آریانا - دیویی: 301 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 150000 ریال - 4 -0-95634-964-978 انتخاب
3- مردم‌شناسی با تکیه بر فرهنگ مردم ایران
نويسنده:هدایت‌الله ستوده ؛ نويسنده:محمود رنجبر - ندای آریانا - دیویی: 301 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 26500 ریال - 7 -0-95634-964 انتخاب
4- مردم‌شناسی با تکیه بر فرهنگ مردم ایران
نويسنده:هدایت‌الله ستوده ؛ نويسنده:محمود رنجبر - ندای آریانا - دیویی: 301 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 175000 ریال - 4 -0-95634-964-978 انتخاب
5- باورها و آیین‌های فرهنگی مردم بروجرد
نويسنده:محمود رنجبر ؛ ويراستار:علی‌اصغر عطاءاللهی - آثار فکر - دیویی: 955.5232 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 580000 ریال - 8 -88-8833-600-978 انتخاب
6- باورها و آیین‌های مردم بروجرد: پژوهشی مردم‌شناختی
نويسنده:محمود رنجبر ؛ ويراستار:علی‌اصغر عطاءاللهی - سپند مینو - دیویی: 955.5232 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 300000 ریال - 4 -1-94112-600-978 انتخاب
7- انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی (مردم‌شناسی) با تاکید بر فرهنگ مردم ایران
نويسنده:هدایت‌الله ستوده ؛ نويسنده:محمود رنجبر - ندای آریانا - دیویی: 301.0955 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 450000 ریال - 2 -58-5770-600-978 انتخاب
8- مردم‌شناسی با تکیه بر فرهنگ مردم ایران
نويسنده:هدایت‌الله ستوده ؛ نويسنده:محمود رنجبر - ندای آریانا - دیویی: 301 - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 26500 ریال - 7 -0-95634-964 انتخاب
9- مردم‌شناسی با تکیه بر فرهنگ مردم ایران
نويسنده:هدایت‌الله ستوده ؛ نويسنده:محمود رنجبر - ندای آریانا - دیویی: 301 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1395 - 155000 ریال - 4 -0-95634-964-978 انتخاب
10- مردم‌شناسی با تکیه بر فرهنگ مردم ایران
نويسنده:هدایت‌الله ستوده ؛ نويسنده:محمود رنجبر - ندای آریانا - دیویی: 301 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1395 - 4 -0-95634-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2