لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (53)
تالیف (78)
ترجمه (0)
تهران (73)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (78) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حرکت دائمی: 20 تمرین مفید برای تار و سه‌تار
نويسنده:کیوان ساکت ؛ ويراستار:علیرضا جواهری - علیرضا جواهری - دیویی: 789.72 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 0 -3937-06-964 انتخاب
2- بیائید تار و سه تار بنوازیم: ردیف اصفهان، تمرین‌ها و ردیف‌ها= Tar & setar - 3
نويسنده:کیوان ساکت - تصنیف - دیویی: 789.72 - 60 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 550 نسخه - 100000 ریال - 0 -04-8021623-0-979 انتخاب
3- شیوه‌ی نوین آموختن تار و سه‌تار
نويسنده:کیوان ساکت - چنگ - دیویی: 789.72 - 84 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1500 نسخه - 50000 ریال - 4 -59-6341-964 انتخاب
4- شیوه‌ی نوین آموختن تار و سه‌تار
نويسنده:کیوان ساکت - چنگ - دیویی: 789.72 - 44 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1388 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 0 -24-802603-0-979 انتخاب
5- راز ساحل: قطعاتی برای بربت عود
نويسنده:مجید ناظم‌پور ؛ ويراستار:کیوان ساکت - مجید ناظم‌پور - دیویی: 789.73 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 12000 ریال - انتخاب
6- بیائید تار و سه تار بنوازیم ردیف‌ دشتی: تمرین‌ها و ضربی‌ها
نويسنده:کیوان ساکت - تصنیف - دیویی: 789.72 - 76 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 550 نسخه - 90000 ریال - 4 -06-802623-0-979 انتخاب
7- بیائید تار و سه تار بنوازیم: ردیف اصفهان
نويسنده:کیوان ساکت - کیوان ساکت - دیویی: 789.72 - 88 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3500 نسخه - 95000 ریال - 1 -040-69850-0-979 انتخاب
8- شیوه‌ی نوین آموختن تار و سه‌تار
نويسنده:کیوان ساکت - چنگ - دیویی: 789.72 - 44 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1389 - 2000 نسخه - 26000 ریال - 0 -24-802603-0-979 انتخاب
9- شیوه‌ی نوین آموختن تار و سه‌تار
نويسنده:کیوان ساکت - چنگ - دیویی: 789.72 - 44 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 6 -61-6341-964 انتخاب
10- بیائید تار و سه تار بنوازیم: ردیف‌های افشاری، بیات ترک، ابوعطا، کرد بیات، تمرین‌ها و ردیف‌ها
نويسنده:کیوان ساکت - کیوان ساکت - دیویی: 789.72 - 124 صفحه - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1500 نسخه - 120000 ریال - 9 -01-8020623-0-979 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8