لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (8)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرغ ماهی‌خوار
نويسنده:ژان‌دو لافونتن ؛ مترجم:سیدابراهیم آخوندی ؛ مترجم:محمدنقی گرمه‌ای - پشتیبان - دیویی: 843.6 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50000 ریال - 0 -51-8415-600-978 انتخاب
2- موش شهرنشین و موش مزارع
نويسنده:ژان‌دو لافونتن ؛ مترجم:سیدابراهیم آخوندی ؛ مترجم:محمدنقی گرمه‌ای - پشتیبان - دیویی: 843.6 - 20 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50000 ریال - 4 -53-8415-600-978 انتخاب
3- روباه و زاغ
نويسنده:ژان‌دو لافونتن ؛ مترجم:سیدابراهیم آخوندی ؛ مترجم:محمدنقی گرمه‌ای - پشتیبان - دیویی: 843.6 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50000 ریال - 3 -50-8415-600-978 انتخاب
4- روباه و لک‌لک = Le renard et la cigogne
نويسنده:ژان‌دو لافونتن ؛ مترجم:سیدابراهیم آخوندی ؛ مترجم:محمدنقی گرمه‌ای - پشتیبان - دیویی: 843.6 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50000 ریال - 1 -54-8415-600-978 انتخاب
5- جیرجیرک و مورچه
نويسنده:ژان‌دو لافونتن ؛ مترجم:سیدابراهیم آخوندی ؛ مترجم:محمدنقی گرمه‌ای - پشتیبان - دیویی: 843.6 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50000 ریال - 3 -47-8415-600-978 انتخاب
6- قورباغه نادان
نويسنده:ژان‌دو لافونتن ؛ مترجم:سیدابراهیم آخوندی ؛ مترجم:محمدنقی گرمه‌ای - پشتیبان - دیویی: 843.6 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50000 ریال - 7 -49-8415-600-978 انتخاب
7- گرگ و بره
نويسنده:ژان‌دو لافونتن ؛ مترجم:سیدابراهیم آخوندی ؛ مترجم:محمدنقی گرمه‌ای - پشتیبان - دیویی: 843.6 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50000 ریال - 7 -52-8415-600-978 انتخاب
8- ایلام میانه: کنکاشی بر نشانه‌های شکوفایی و علل گمنامی تمدنی پیشرفته
نويسنده:محمدنقی گرمه‌ای ؛ نويسنده:امیرحسین ممتازی ؛ ويراستار:فریده محمدرضایی - پشتیبان - دیویی: 955.0122 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 125000 ریال - 2 -60-8415-600-978 انتخاب
9- شیر و موش صحرایی
نويسنده:ژان‌دو لافونتن ؛ مترجم:سیدابراهیم آخوندی ؛ مترجم:محمدنقی گرمه‌ای - پشتیبان - دیویی: 843.6 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50000 ریال - 0 -48-8415-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1