لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (119)
تالیف (154)
ترجمه (4)
تهران (154)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (45)

تعداد یافت شده (158) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول و مبانی خداشناسی استدلالی
نويسنده:محمدعلی سادات - الهام - دیویی: 297.42 - 194 صفحه - چاپ 3 سال 1359 - انتخاب
2- دانشنامه دانش‌گستر: ترنجبین - چرخ زندگی
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 840 صفحه - (در18جلد ) - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
3- راهنمای پدران و مادران
نويسنده:محمدعلی سادات - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 649.1 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1376 - 2600 ریال - 4 -316-430-964 انتخاب
4- معارف اسلامی (عمومی): ویژه دانش‌آموزان سال آخر دبیرستان (نظام جدید) و داوطلبان ورود به دانشگاه
نويسنده:محمدعلی سادات - موسسه‌ خدمات‌ علمی‌ آموزشی ‌رزمندگان‌ اسلام - دیویی: 297.076 - 208 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 11000 ریال - 7 -51-6214-964 انتخاب
5- اخلاق اسلامی
نويسنده:محمدعلی سادات - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 297.61 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 27 سال 1380 - 5000 ریال - 3 -002-459-964 انتخاب
6- معارف اسلامی (عمومی): ویژه دانش‌آموزان سال آخر دبیرستان (نظام جدید) و داوطلبان ورود به دانشگاه
نويسنده:محمدعلی سادات - موسسه‌ خدمات‌ علمی‌ آموزشی ‌رزمندگان‌ اسلام - دیویی: 297.076 - 208 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1379 - 15000 ریال - 7 -51-6214-964 انتخاب
7- راهنمای پدران و مادران: شیوه‌های برخورد با نوجوانان
نويسنده:محمدعلی سادات - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 649.1 - 160 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1384 - 15000 ریال - 4 -316-430-964 انتخاب
8- دانشنامه دانش‌گستر: نکر - هرسی
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 882 صفحه - (در18جلد ) - جلد 17 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
9- راهنمای پدران و مادران: شیوه‌های برخورد با کودکان
نويسنده:محمدعلی سادات - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 649 - 204 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1374 - 3000 ریال - انتخاب
10- دانشنامه دانش‌گستر: پا - ترنج
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 844 صفحه - (در18جلد ) - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16