لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (8)
تالیف (0)
ترجمه (12)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ویرجینیا گرگ می‌شود
نويسنده:کیو مکلیر ؛ مترجم:کیوان عبیدی‌آشتیانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - فاطمی - دیویی: 813 - 32 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 2500 نسخه - 1 -918-318-964-978 انتخاب
2- شنگال
نويسنده:کیو مکلیر ؛ مترجم:زهره پریرخ ؛ ويراستار:شهرام اقبال‌زاده - فاطمی، کتاب طوطی - دیویی: 813 - 36 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 1500 نسخه - 130000 ریال - 8 -852-318-964-978 انتخاب
3- شنگال
نويسنده:کیو مکلیر ؛ مترجم:زهره پریرخ ؛ ويراستار:شهرام اقبال‌زاده - فاطمی، کتاب طوطی - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1500 نسخه - 90000 ریال - 7 -718-318-964-978 انتخاب
4- شنگال
نويسنده:کیو مکلیر ؛ مترجم:زهره پریرخ ؛ ويراستار:شهرام اقبال‌زاده - فاطمی، کتاب طوطی - دیویی: 813 - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1500 نسخه - 180000 ریال - 7 -718-318-964-978 انتخاب
5- ویرجینیا گرگ می‌شود
نويسنده:کیو مکلیر ؛ مترجم:کیوان عبیدی‌آشتیانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - فاطمی - دیویی: 813 - 32 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 1 -918-318-964-978 انتخاب
6- ویرجینیا گرگ می‌شود
نويسنده:کیو مکلیر ؛ مترجم:کیوان عبیدی‌آشتیانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - فاطمی - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1500 نسخه - 250000 ریال - 4 -917-318-964-978 انتخاب
7- شنگال
نويسنده:کیو مکلیر ؛ مترجم:زهره پریرخ ؛ ويراستار:شهرام اقبال‌زاده - فاطمی، کتاب طوطی - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 90000 ریال - 7 -718-318-964-978 انتخاب
8- ویرجینیا گرگ می‌شود
نويسنده:کیو مکلیر ؛ مترجم:کیوان عبیدی‌آشتیانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - فاطمی - دیویی: 813 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1500 نسخه - 100000 ریال - 4 -917-318-964-978 انتخاب
9- شنگال
نويسنده:کیو مکلیر ؛ مترجم:زهره پریرخ ؛ ويراستار:شهرام اقبال‌زاده - فاطمی، کتاب طوطی - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 130000 ریال - 8 -852-318-964-978 انتخاب
10- شنگال
نويسنده:کیو مکلیر ؛ مترجم:زهره پریرخ ؛ ويراستار:شهرام اقبال‌زاده - فاطمی، کتاب طوطی - دیویی: 813 - 36 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1397 - 1300 نسخه - 230000 ریال - 8 -852-318-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2