لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بازاریابی گردشگری برای شهرها: با تاکید بر برندگذاری و رویدادهای ویژه برای جذب گردشگران
نويسنده:بوتینا کلاب ؛ مترجم:مسعود کهزادی ؛ مترجم:پگاه ایزدی - آذرخش - دیویی: 338.4791 - 394 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 95000 ریال - 1 -14-5881-600-978 انتخاب
2- گردشگری شهری
نويسنده:علی موحد ؛ ويراستار:مسعود تقوایی ؛ ويراستار:نصرالله امامی - دانشگاه شهید چمران - دیویی: 338.4791 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 23000 ریال - 8 -52-8659-964-978 انتخاب
3- محیط و گردشگری
نويسنده:اندرو هولدن ؛ مترجم:رضا زارعی ؛ مترجم:علی موحد - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 338.4791 - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 120000 ریال - 6 -0161-02-600-978 انتخاب
4- آینده گردشگری پایدار: چشم‌انداز سیستمی، بازساخت و نوآوری
نويسنده:استفان گوسلینگ ؛ نويسنده:علی موحد ؛ مترجم:رضا زارعی - آذرخش - دیویی: 338.4791 - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 25000 ریال - 5 -32-5881-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1