لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (36)
تالیف (55)
ترجمه (0)
تهران (55)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (55) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خلاصه داستان گرشاسبنامه
گردآورنده:برات زنجانی - امیرکبیر - دیویی: 8fa1.22 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 2000 نسخه - 8200 ریال - 9 -0569-00-964-978 انتخاب
2- احوال و آثار و شرح مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی
نويسنده:برات زنجانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 8fa1.23 - 686 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1395 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 0 -4095-03-964-978 انتخاب
3- مثنوی اسرارالشهود
نويسنده:محمدبن‌یحیی لاهیجی ؛ مصحح:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.33 - 412 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1365 - 4400 نسخه - 550 ریال - انتخاب
4- احوال و آثار و شرح مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی
نويسنده:برات زنجانی - دانشگاه تهران - دیویی: 8fa1.23 - 660 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1372 - 5000 نسخه - 32000 ریال - انتخاب
5- برگزیده اشعار سنائی
به‌اهتمام:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.23 - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 2000 نسخه - 15200 ریال - 3 -0079-00-964-978 انتخاب
6- خسرو و شیرین
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:برات زنجانی - آتیسا - دیویی: 8fa1.23 - 292 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 800000 ریال - 3 -48-8399-600-978 انتخاب
7- خلاصه داستان خسر و شیرین
نويسنده:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.23 - 56 صفحه - رقعی - چاپ 5 سال 1372 - 5000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
8- خلاصه داستان خسرو و شیرین: با شرح لغات و عبارات و توضیح نکات ادبی
گردآورنده:برات زنجانی - امیرکبیر - دیویی: 8fa1.23 - 52 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 2000 نسخه - 6200 ریال - 2 -0568-00-964-978 انتخاب
9- احوال و آثار و شرح مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی
نويسنده:برات زنجانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 8fa1.23 - 698 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1388 - 2000 نسخه - 110000 ریال - 0 -4095-03-964-978 انتخاب
10- کشف‌الابیات بوستان و گلستان سعدی
نويسنده:برات زنجانی - دانشگاه تهران - دیویی: 8fa1.31 - 398 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 8500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6