لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (35)
تالیف (54)
ترجمه (0)
تهران (54)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شرفنامه نظامی گنجوی (متن علمی و انتقادی) از روی قدیمی‌ترین نسخه‌های خطی قرن هشتم با ذکر اختلاف نسخ
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:برات زنجانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 956 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 46000 ریال - 8 -4402-03-964 انتخاب
2- صور خیال در خمسه نظامی
نويسنده:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 686 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 500 نسخه - 80000 ریال - 5 -0439-00-964-978 انتخاب
3- مثنوی اسرارالشهود
نويسنده:محمدبن‌یحیی لاهیجی ؛ مصحح:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 412 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1365 - 4400 نسخه - 550 ریال - انتخاب
4- لیلی و مجنون نظامی
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:برات زنجانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 756 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1385 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 5 -5270-03-964 انتخاب
5- هفت پیکر نظامی گنجوی (متن علمی و انتقادی) از روی قدیمی‌ترین نسخه‌های خطی قرن هشتم با ذکر اختلاف نسخ و شرح ابیات و معنی لغات و ترکیبات و کشف‌الابیات
مصحح:برات زنجانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 834 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1388 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 1 -3417-03-964-978 انتخاب
6- احوال و آثار و شرح مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی
نويسنده:برات زنجانی - دانشگاه تهران - 660 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1372 - 5000 نسخه - 32000 ریال - انتخاب
7- گلستان سعدی: نسخه علمی و انتقادی از روی قدیمیترین نسخ خطی (نسخ پکن)
به‌اهتمام:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 964-00-0071-X انتخاب
8- دیوان نظامی گنجوی
شاعر:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:برات زنجانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 2 -6310-03-964-978 انتخاب
9- خلاصه داستان خسر و شیرین
نويسنده:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 56 صفحه - رقعی - چاپ 5 سال 1372 - 5000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
10- خسرو و شیرین
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:برات زنجانی - آتیسا - 292 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 210000 ریال - 3 -48-8399-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6