لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (35)
تالیف (54)
ترجمه (0)
تهران (54)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- احوال و آثار و شرح مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی
نويسنده:برات زنجانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 8fa1.23 - 696 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1378 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 2 -4095-03-964 انتخاب
2- خلاصه داستان خسر و شیرین با شرح لغات وعبارات وتوضیح‌نکات ادبی
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.23 - 48 صفحه - چاپ 2 سال 1362 - انتخاب
3- برگزیده اشعار سنائی
به‌اهتمام:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.23 - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 2000 نسخه - 15200 ریال - 3 -0079-00-964-978 انتخاب
4- احوال و آثار و شرح مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی
نويسنده:برات زنجانی - دانشگاه تهران - دیویی: 8fa1.23 - 660 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1372 - 5000 نسخه - 32000 ریال - انتخاب
5- خلاصه داستان گرشاسبنامه
نويسنده:حیدر اسدی ؛ مصحح:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1 - 62 صفحه - چاپ 2 سال 1362 - 75 ریال - انتخاب
6- خلاصه داستان خسرو و شیرین: با شرح لغات و عبارات و توضیح نکات ادبی
گردآورنده:برات زنجانی - امیرکبیر - دیویی: 8fa1.23 - 52 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 2000 نسخه - 6200 ریال - 2 -0568-00-964-978 انتخاب
7- خلاصه داستان خسر و شیرین
نويسنده:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.23 - 56 صفحه - رقعی - چاپ 5 سال 1372 - 5000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
8- برگزیده‌ای از هفت پیکر نظامی گنجوی
به‌اهتمام:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.23 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 2000 نسخه - 3200 ریال - 7 -0582-00-964 انتخاب
9- گرشاسبنامه
نويسنده:علی‌بن‌احمد اسدی ؛ به‌اهتمام:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.23 - 72 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1362 - 5000 نسخه - 75 ریال - انتخاب
10- احوال و آثار و شرح مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی
نويسنده:برات زنجانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 8fa1.23 - 686 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1395 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 0 -4095-03-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6