لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (13)
تالیف (18)
ترجمه (1)
تهران (19)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ ایران باستان: تاریخ سیاسی ساسانیان
نويسنده:عبدالحسین زرین‌کوب ؛ نويسنده:روزبه زرین‌کوب - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 955.03 - 120 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1397 - 250 نسخه - 60000 ریال - 5 -444-530-964-978 انتخاب
2- ایران: تاریخ، فرهنگ، هنر
نويسنده:قمر آریان ؛ نويسنده:علی بلوکباشی ؛ نويسنده:مهری باقری - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 955 - 596 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 1500 نسخه - 7 -639-422-964-978 انتخاب
3- تاریخ ایران باستان: تاریخ سیاسی ساسانیان
نويسنده:عبدالحسین زرین‌کوب ؛ نويسنده:روزبه زرین‌کوب - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 955.01 - 114 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 0 -494-459-964 انتخاب
4- تاریخ ایران باستان: تاریخ سیاسی ساسانیان
نويسنده:عبدالحسین زرین‌کوب ؛ نويسنده:روزبه زرین‌کوب - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 955.01 - 124 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 1000 نسخه - 14500 ریال - 5 -444-530-964-978 انتخاب
5- کتابشناسی مانی و کیش مانوی (به زبان‌های اروپایی)
نويسنده:روزبه زرین‌کوب ؛ نويسنده:سیدتوفیق حسینی - جهاد دانشگاهی، واحد شهید بهشتی - دیویی: 016.299932 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 6 -140-479-964-978 انتخاب
6- دو رساله درباره انقلاب مشروطیت ایران از ابوالقاسم خان ناصرالملک و محمدآقا ایروانی
به‌اهتمام:عبدالحسین زرین‌کوب ؛ به‌اهتمام:روزبه زرین‌کوب - سازمان اسناد ملی ایران - دیویی: 955.0750727 - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 1 -43-6189-964 انتخاب
7- سقوط ساسانیان: فاتحان خارجی، مقاومت داخلی و تصویر پایان جهان
نويسنده:تورج دریایی ؛ مترجم:منصوره (نظام مافی) اتحادیه ؛ مترجم:فرحناز امیرخانی - نشر تاریخ ایران - دیویی: 955.03 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 3 -17-6082-964 انتخاب
8- تاریخ ایران باستان: تاریخ سیاسی ساسانیان
نويسنده:عبدالحسین زرین‌کوب ؛ نويسنده:روزبه زرین‌کوب - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 955.01 - 126 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 500 نسخه - 25000 ریال - 5 -444-530-964-978 انتخاب
9- تاریخ ایران باستان: تاریخ سیاسی ساسانیان
نويسنده:عبدالحسین زرین‌کوب ؛ نويسنده:روزبه زرین‌کوب - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 955.01 - 114 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 1000 نسخه - 7500 ریال - 0 -494-459-964 انتخاب
10- تاریخ ایران باستان: تاریخ سیاسی دوره ساسانیان
نويسنده:عبدالحسین زرین‌کوب ؛ نويسنده:روزبه زرین‌کوب - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 955.01 - 120 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2000 نسخه - 5000 ریال - 0 -494-459-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2