لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (13)
تالیف (18)
ترجمه (1)
تهران (19)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ ایران باستان: تاریخ سیاسی ساسانیان
نويسنده:عبدالحسین زرین‌کوب ؛ نويسنده:روزبه زرین‌کوب - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 955.01 - 114 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 11500 ریال - 0 -494-459-964 انتخاب
2- تاریخ ایران باستان: تاریخ سیاسی ساسانیان
نويسنده:عبدالحسین زرین‌کوب ؛ نويسنده:روزبه زرین‌کوب - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 955.01 - 126 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 25000 ریال - 5 -444-530-964-978 انتخاب
3- تاریخ ایران باستان: تاریخ سیاسی ساسانیان
نويسنده:عبدالحسین زرین‌کوب ؛ نويسنده:روزبه زرین‌کوب - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 955.01 - 124 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 16500 ریال - 5 -444-530-964-978 انتخاب
4- تاریخ ایران باستان: تاریخ سیاسی ساسانیان
نويسنده:عبدالحسین زرین‌کوب ؛ نويسنده:روزبه زرین‌کوب - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 955.01 - 124 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 14500 ریال - 5 -444-530-964-978 انتخاب
5- دانشنامه زبان و ادب فارسی
مقاله نويس:سیده‌نیلگون دریایی ؛ مقاله نويس:اسماعیل سعادت ؛ مقاله نويس:محمدجعفر یاحقی - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - دیویی: 8fa0.3 - 862 صفحه - جلد 5 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 600000 ریال - 0 -90-7531-964-978 انتخاب
6- تاریخ ایران باستان: تاریخ سیاسی ساسانیان
نويسنده:عبدالحسین زرین‌کوب ؛ نويسنده:روزبه زرین‌کوب - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 955.03 - 118 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1394 - 40000 ریال - 5 -444-530-964-978 انتخاب
7- تاریخ ایران باستان: تاریخ سیاسی ساسانیان
نويسنده:عبدالحسین زرین‌کوب ؛ نويسنده:روزبه زرین‌کوب - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 955.03 - 117 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1398 - 80000 ریال - 5 -444-530-964-978 انتخاب
8- تاریخ ایران باستان: تاریخ سیاسی ساسانیان
نويسنده:عبدالحسین زرین‌کوب ؛ نويسنده:روزبه زرین‌کوب - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 955.01 - 114 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 7500 ریال - 0 -494-459-964 انتخاب
9- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
10- تاریخ ایران باستان: تاریخ سیاسی ساسانیان
نويسنده:عبدالحسین زرین‌کوب ؛ نويسنده:روزبه زرین‌کوب - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 955.03 - 118 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 30000 ریال - 5 -444-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2