لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (5)
تالیف (25)
ترجمه (0)
تهران (23)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شش متن سغدی (بخش نخست)
نويسنده:زهره زرشناس - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دیویی: 8fa0.087 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1500 نسخه - 18000 ریال - 7 -157-426-964 انتخاب
2- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
3- دستنامه سغدی: (دستور، داستان‌های گزیده، واژه‌نامه)
نويسنده:زهره زرشناس - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دیویی: 4fa0.087 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 500 نسخه - 100000 ریال - 1 -352-426-964-978 انتخاب
4- میراث ادبی روایی در ایران باستان
نويسنده:زهره زرشناس - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 8fa0.009 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 9500 ریال - 964-379-024-X انتخاب
5- زبان و ادبیات ایران باستان
نويسنده:زهره زرشناس ؛ ويراستار:کاظم سادات‌اشکوری - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 4fa0 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1500 نسخه - 25000 ریال - 8 -98-5799-964 انتخاب
6- ایران: تاریخ، فرهنگ، هنر = Iran: history, culture, art
نويسنده:قمر آریان ؛ نويسنده:علی بلوکباشی ؛ نويسنده:مهری باقری - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 955 - 592 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 9 -639-422-964 انتخاب
7- جشن‌نامه دکتر بدرالزمان قریب
نويسنده:زهره زرشناس ؛ نويسنده:ویدا نداف - طهوری - دیویی: 4fa0.92 - 622 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1650 نسخه - 65000 ریال - 9 -83-6414-964-978 انتخاب
8- قصه‌هایی از سغد
بازنويسي:آناهیتا پرتوی ؛ بازنويسي:زهره زرشناس - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دیویی: 8fa3.6208 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 6 -469-426-964-978 انتخاب
9- دستنامه سغدی: (دستور، داستان‌های گزیده، واژه‌نامه)
نويسنده:زهره زرشناس - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دیویی: 4fa0.087 - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 32000 ریال - 1 -352-426-964-978 انتخاب
10- پژوهش‌هایی درباره‌ی کرانه‌های جنوبی دریای کاسپین
به‌اهتمام:ابوالقاسم اسماعیل‌پور ؛ به‌اهتمام:طیار یزدان‌پناه‌لموکی ؛ به‌اهتمام:النا مالچانووا - میرماه - دیویی: 4fa9 - 282 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 350000 ریال - 7 -314-333-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3