لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (5)
تالیف (25)
ترجمه (0)
تهران (23)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ادیان و مذاهب در ایران باستان
نويسنده:کتایون مزداپور ؛ نويسنده:فرزانه گشتاسب ؛ نويسنده:مینا سلیمی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 200.955 - 600 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 5 -0139-02-600-978 انتخاب
2- پژوهش‌هایی درباره‌ی کرانه‌های دریای کاسپین
نويسنده:طیار یزدان‌پناه‌لموکی ؛ نويسنده:النا مالچانووا ؛ نويسنده:ولادیمیرباریسوویچ ایوانف - میرماه - دیویی: 4fa9 - 492 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000000 ریال - 1 -361-333-600-978 انتخاب
3- زبان و ادبیات ایران باستان
نويسنده:زهره زرشناس ؛ ويراستار:کاظم سادات‌اشکوری - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 4fa0 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 12000 ریال - 8 -98-5799-964 انتخاب
4- زبان و ادبیات ایران باستان
نويسنده:زهره زرشناس ؛ ويراستار:کاظم سادات‌اشکوری - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 4fa0 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 9500 ریال - 8 -98-5799-964 انتخاب
5- درآمدی بر ایران‌شناسی
نويسنده:زهره زرشناس ؛ ويراستار:فرزانه وزوایی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دیویی: 955.0072 - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 55000 ریال - 8 -605-426-964-978 انتخاب
6- دستنامه سغدی: (دستور، داستان‌های گزیده، واژه‌نامه)
نويسنده:زهره زرشناس - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دیویی: 4fa0.087 - 332 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 210000 ریال - 1 -352-426-964-978 انتخاب
7- فرهنگ مختصر افعال مانوی
نويسنده:منیره صدیقی ؛ زيرنظر:زهره زرشناس - مبعث - دیویی: 4fa0.0717 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 0 -86-7095-964-978 انتخاب
8- ایران: تاریخ، فرهنگ، هنر = Iran: history, culture, art
نويسنده:قمر آریان ؛ نويسنده:علی بلوکباشی ؛ نويسنده:مهری باقری - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 955 - 592 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 9 -639-422-964 انتخاب
9- نامه خاتون ارگی و صد و نوزده پاره نوشتار سغدی
نويسنده:زهره زرشناس ؛ نويسنده:لیلا عسگری - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - دیویی: 4fa0.087 - 318 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 65000 ریال - 4 -89-7531-964-978 انتخاب
10- میراث ادبی روایی در ایران باستان
نويسنده:زهره زرشناس - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 8fa0.009 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 9500 ریال - 964-379-024-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3