لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (0)
تالیف (20)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (19)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جواد گمنام: خاطرات سردار شهید جواد هرمزپور
گردآورنده:الهام میدجانی ؛ گردآورنده:مینا جدکاره ؛ ويراستار:الله‌کرم عباسی - فتح دنا - 42 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 3 -9-96779-600-978 انتخاب
2- سیدمرتضی: خاطرات سردار شهید، سیدمرتضی شیرودی
گردآورنده:ایمان شکیب‌خواه ؛ گردآورنده:میترا رفیعی ؛ ويراستار:الله‌کرم عباسی - فتح دنا - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 1 -3-96779-600-978 انتخاب
3- در مسیر بهشت: یادنامه‌ی شهدای عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد
گردآورنده:حمید حسینیان ؛ ويراستار:الله‌کرم عباسی ؛ ويراستار:مژده خواجه‌کریم‌الدینی - فتح دنا - 462 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 2 -6-96779-600-978 انتخاب
4- فاتح سابله: کتاب خاطرات سردار شهید امیر علیزاده
گردآورنده:ایمان شکیب‌خواه ؛ گردآورنده:میترا رفیعی ؛ ويراستار:الله‌کرم عباسی - فتح دنا - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 7 -1-96779-600-978 انتخاب
5- عقاب جنوب: خاطرات سردار شهید، عنایت‌الله بازگیر
گردآورنده:ایمان شکیب‌خواه ؛ گردآورنده:میترا رفیعی ؛ ويراستار:الله‌کرم عباسی - فتح دنا - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 4 -2-96779-600-978 انتخاب
6- قنوت آخر: به یاد شهید سیدشریف پنجه‌بند که قنوتش ناتمام ماند
نويسنده:زهره دمارکش ؛ نويسنده:محمود محمدی ؛ ويراستار:الله‌کرم عباسی - فتح دنا - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 9 -6-97472-600-978 انتخاب
7- جان جان: خاطرات سردار شهید سیدجهان ناصری
گردآورنده:ایمان شکیب‌خواه ؛ گردآورنده:میترا رفیعی ؛ ويراستار:الله‌کرم عباسی - فتح دنا - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 8 -4-96779-600-978 انتخاب
8- امیر دل‌ها: زندگی‌نامه شهید همتعلی حسن‌زاده
گردآورنده:قربانعلی حسن‌زاده ؛ به‌اهتمام:الله‌کرم عباسی ؛ ويراستار:مژده خواجه‌کریم‌الدینی - فتح دنا - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 150000 ریال - انتخاب
9- شش ماه تمام شد: خاطرات سردار شهید، خدامراد مرادی
گردآورنده:ایمان شکیب‌خواه ؛ گردآورنده:میترا رفیعی ؛ ويراستار:الله‌کرم عباسی - فتح دنا - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 0 -0-96779-600-978 انتخاب
10- سلحشوران دیار ما (یادنامه شهدای منطقه زیلایی)
نويسنده:کاکاجان ایمورنژاد ؛ نويسنده:مهران مظفری ؛ به‌اهتمام:الله‌کرم عباسی - فتح دنا - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 3000 نسخه - 170000 ریال - 2 -6-95002-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2