لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (95)
تالیف (114)
ترجمه (1)
تهران (115)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (76)

تعداد یافت شده (115) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مباحث ویژه مدیریت دولتی
نويسنده:سیدمهدی الوانی ؛ نويسنده:شمس‌السادات زاهدی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 658.007 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1391 - 2000 نسخه - 17000 ریال - 7 -187-459-964-978 انتخاب
2- تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌ها (مبانی سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت)
نويسنده:شمس‌السادات زاهدی - دانشگاه علامه طباطبایی - دیویی: 658 - 514 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 5000 نسخه - 19000 ریال - 9 -49-6543-964 انتخاب
3- مباحث ویژه مدیریت دولتی
نويسنده:سیدمهدی الوانی ؛ نويسنده:شمس‌السادات زاهدی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 658.007 - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 2000 نسخه - 8000 ریال - 9 -187-459-964 انتخاب
4- توسعه پایدار
نويسنده:شمس‌السادات زاهدی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 338.927 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1000 نسخه - 26500 ریال - 9 -165-530-964-978 انتخاب
5- تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها: رشته مدیریت دولتی
نويسنده:شمس‌السادات زاهدی ؛ ويراستار:داود مدنی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 658.4032 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 10000 نسخه - 51000 ریال - 0 -832-387-964-978 انتخاب
6- مدیریت فراملیتی و جهانی: نگرش تطبیقی
نويسنده:شمس‌السادات زاهدی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 658.04 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 2000 نسخه - 14000 ریال - 964-459-469-X انتخاب
7- تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌ها (مبانی سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت)
نويسنده:شمس‌السادات زاهدی ؛ ويراستار:گوئل کهن - دانشگاه علامه طباطبایی - دیویی: 658.1 - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 3000 نسخه - 36000 ریال - 5 -14-8415-964 انتخاب
8- تاریخ عقاید سیاسی
نويسنده:ابوالقاسم طاهری ؛ مصحح:شمس‌السادات زاهدی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 320.09 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1391 - 4000 نسخه - 33000 ریال - 1 -372-455-964-978 انتخاب
9- مدیریت در عرصه بین‌المللی
نويسنده:چارل رادریگز ؛ مترجم:شمس‌السادات زاهدی ؛ مترجم:حسن دانائی‌فرد - صفار،اشراقی - دیویی: 658.049 - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5500 نسخه - 24500 ریال - 7 -76-5973-964 انتخاب
10- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12